Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Điều chỉnh tăng giá bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Phú Yên, kể từ 15 giờ 00 ngày 04/11/2017

11/6/2017 4:28:17 PM
Điều chỉnh tăng giá bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Phú Yên, kể từ 15 giờ 00 ngày 04/11/2017

 

Mặt hàng

Giá bán lẻ (đồng/lít)

Đơn vị
 thực hiện

Giá cũ

Giá mới

Tăng (+) Giảm (-)

Xăng RON 95-III

18.940

19.210

+ 270

Chi nhánh xăng dầu
Phú Yên

(PETROLIMEX)

Xăng RON 92-II

18.220

18.500

+ 280

Xăng sinh học

E5 RON 92-II

17.980

18.200

+ 220

Dầu Diezel 0,05S

(DO)

14.580

14.790

+ 210

Dầu hỏa (KO)

13.240

13.450

+ 210

 

 

 

 

 

 

Xăng RON 95-II

18.940

19.210

+ 270

Công ty Cp Xăng dầu
Dầu khí Phú Yên

(PV Oil)

Xăng RON 92-II

18.220

18.500

+ 280

Xăng sinh học

E5 RON 92-II

17.980

18.200

+ 220

Dầu Diezel 0,05S

(DO)

14.580

14.790

+ 210

Dầu hỏa (KO)

13.240

13.450

+ 210

 

   Giá bán trên đã bao gồm thuế GTGT và thuế bảo vệ môi trường