Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Phú Yên, kể từ 16 giờ 55 ngày 05/10/2017

10/6/2017 9:52:43 AM
Điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Phú Yên, kể từ 16 giờ 55 ngày 05/10/2017

Mặt hàng

Giá bán lẻ (đồng/lít)

Đơn vị
 thực hiện

Giá cũ

Giá mới

Tăng (+) Giảm (-)

Xăng RON 95-III

19.180

19.060

- 120

Chi nhánh xăng dầu
Phú Yên

(PETROLIMEX)

Xăng RON 92-II

18.470

18.340

- 130

Xăng sinh học

E5 RON 92-II

18.180

18.080

- 100

Dầu Diezel 0,05S

(DO)

14.660

14.760

+ 100

Dầu hỏa (KO)

13.370

13.690

+ 320

 

 

 

 

 

 

Xăng RON 95-II

19.180

19.060

- 120

Công ty Cp Xăng dầu
Dầu khí Phú Yên

(PV Oil)

Xăng RON 92-II

18.470

18.340

- 130

Xăng sinh học

E5 RON 92-II

18.180

18.080

- 100

Dầu Diezel 0,05S

(DO)

14.660

14.760

+ 100

Dầu hỏa (KO)

13.370

13.690

+ 320

   

Giá bán trên đã bao gồm thuế GTGT và thuế bảo vệ môi trường