Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Điều chỉnh tăng giá bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Phú Yên, kể từ 15 giờ 00 ngày 20/4/2017

4/20/2017 4:44:34 PM
Điều chỉnh tăng giá bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Phú Yên, kể từ 15 giờ 00 ngày 20/4/2017

 

Mặt hàng

Giá bán lẻ (đồng/lít)

Đơn vị
 thực hiện

Giá cũ

Giá mới

Tăng (+) Giảm (-)

Xăng RON 95-III

18.280

18.640

+ 360

Chi nhánh xăng dầu
Phú Yên

(PETROLIMEX)

Xăng RON 92-II

17.570

17.930

+ 360

Xăng sinh học

E5 RON 92-II

17.370

17.720

+ 350

Dầu Diezel 0,05S

(DO)

13.660

14.020

+ 360

Dầu hỏa (KO)

12.210

12.570

+ 360

 

 

 

 

 

Xăng RON 95-II

18.280

18.640

+ 360

Công ty Cp Xăng dầu
Dầu khí Phú Yên

(PV Oil)

Xăng RON 92-II

17.570

17.930

+ 360

Xăng sinh học

E5 RON 92-II

17.370

17.720

+ 350

Dầu Diezel 0,05S

(DO)

13.660

14.020

+ 360

Dầu hỏa (KO)

12.210

12.570

+ 360

 

 

Giá bán trên đã bao gồm thuế GTGT và thuế bảo vệ môi trường