Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Điều chỉnh giảm giá bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Phú Yên, kể từ 15 giờ 00 ngày 05/4/2017

4/7/2017 3:12:32 PM
Điều chỉnh giảm giá bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Phú Yên, kể từ 15 giờ 00 ngày 05/4/2017

Mặt hàng

Giá bán lẻ (đồng/lít)

Đơn vị
 thực hiện

Giá cũ

Giá mới

Tăng (+) Giảm (-)

Xăng RON 95-III

18.370

18.280

- 90

Chi nhánh xăng dầu
Phú Yên

(PETROLIMEX)

Xăng RON 92-II

17.650

17.570

- 80

Xăng sinh học

E5 RON 92-II

17.430

17.370

- 60

Dầu Diezel 0,05S (DO)

14.040

13.660

- 380

Dầu hỏa (KO)

12.410

12.210

- 200

 

 

 

 

 

Xăng RON 95-II

18.370

18.280

- 90

Công ty Cp Xăng dầu
Dầu khí Phú Yên

(PV Oil)

Xăng RON 92-II

17.650

17.570

- 80

Xăng sinh học

E5 RON 92-II

17.430

17.370

- 60

Dầu Diezel 0,05S (DO)

14.040

13.660

- 380

Dầu hỏa (KO)

12.410

12.210

- 200

 

 

Giá bán trên đã bao gồm thuế GTGT và thuế bảo vệ môi trường