Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Hộp thư góp ý

2/21/2012 3:31:12 PM
Hiện nay, Sở Công Thương Phú Yên sẽ nhận thông tin góp ý, phản ánh thông qua hộp thư điện tử

 

Sở Công Thương tiếp nhận các thông tin góp ý, phản ảnh về hoạt động của ngành và cán bộ công chức - viên chức của Sở tại hộp thư điện tử (email) sau:

                    Giám đốc Sở: camgdso@gmail.com 

                               hoặc camdt@sctphuyen.gov.vn

 

 

TIN ĐÃ ĐĂNG