Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Hộp thư góp ý

2/21/2012 3:31:12 PM
Sở Công Thương Phú Yên tiếp nhận thông tin góp ý, phản ánh thông qua hộp thư điện tử:

 

                                     socongthuong@sctphuyen.gov.vn  

                                hoặc   

 

                              Giám đốc Sở:   camdt@sctphuyen.gov.vn

 

 

 

 

TIN ĐÃ ĐĂNG