Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc thẩm thuộc chức năng quản lý nhà nước của ngành Công Thương

5/26/2020 2:13:42 PM
Ngày 20/5/2020 Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên ký Quyết định số 840/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Phú Yên và Quyết định số 841/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBDN cấp huyện.

            Theo đó:

- Danh mục 26 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực An toàn thực phẩm, Lưu thông hàng hóa trong nước, Hóa chất, Kinh doanh khí thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương.

- Danh mục 09 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước thuộc thẩm quyền giải quyết của UBDN cấp huyện.

- Danh mục 03 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước thuộc thẩm quyền giải quyết của UBDN cấp huyện.

Chi tiết nội dung các Quyết định xem tại đây: 840/QĐ-UBND,841/QĐ-UBND.

 

Trần Văn Lợi