Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Công bố Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Phú Yên

8/20/2019 9:44:20 AM
Ngày 25/7/2019 Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên ký Quyết định số 1097/QĐ-UBND về việc công bố Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Phú Yên.

           Theo đó:

- Danh mục 127 thủ tục hành chính của 17 lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Phú yên.

Chi tiết Quyết định 1097/QĐ-UBND xem tại đây.

Quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của SCT xem tại đây.

Trần Văn Lợi