Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Công bố Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú yên

7/30/2019 9:16:51 AM
Ngày 19/7/2019 Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên ký Quyết định số 1073/QĐ-UBND về việc công bố Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú yên.

 Theo đó:

- Danh mục 16 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú yên.

- Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Chi tiết Quyết định 1073/QĐ-UBNxem tại đây

                            Trần Văn Lợi