Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Thông báo về việc cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Phú Yên.

3/1/2019 2:21:31 PM
Thông báo về việc cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Phú Yên.

Thực hiện Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 10/6/2016 của UBND tỉnh thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy về lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao chỉ số PCI, PAPI, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, lành mạnh.

Để tạo điều kiện thuận lợi, giảm chi phí, tiết kiệm thời gian cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính, Sở Công Thương đã tiến hành rà soát, cắt giảm thời gian giải quyết đối với 02 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương trong lĩnh vực Công nghiệp tiêu dùng với tỷ lệ cắt giảm 33 % thời gian so với thời gian giải quyết theo quy định.

Sở Công Thương Phú Yên kính Thông báo để các tổ chức, cá nhân, cơ quan, đơn vị và địa phương trên địa bàn tỉnh biết.

 

Xem chi tiết tại đây.

Văn Lợi