Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Thông báoV/v tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Sở Công Thương

2/14/2019 10:10:50 AM
Thông báoV/v tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Sở Công Thương

             Căn cứ Quyết định số 26/QĐ-UBND ngày 09/01/2019 của UBND tỉnh về việc thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Phú Yên; Thông báo số 64/TB-SCT ngày 12/02/2019 của UBND tỉnh về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Phú Yên.

Sở Công Thương Phú Yên thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Sở Công Thương như sau:

1. Kể từ ngày 15/02/2019 (Thứ 6) việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương thực hiện tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Phú Yên.

2. Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực hiện các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, đề nghị nộp hồ sơ tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Phú Yên:

( Địa chỉ: số 206A Trần Hưng Đạo, phường 4, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên).

Sở Công Thương Phú Yên thông báo để các tổ chức, cá nhân biết và liên hệ thực hiện./.

Trần Văn Lợi