Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Bãi bỏ các quy hoạch hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

1/30/2019 10:42:15 AM
Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quyết định bãi bỏ các quy hoạch hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể theo quy định tại điểm d, khoản 1, Điều 59, Luật Quy hoạch thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

 Ngày 27/12/2018, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 4977/QĐ-BCT bãi bỏ các quy hoạch hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể theo quy định tại điểm d, khoản 1, Điều 59, Luật Quy hoạch thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Công Thương. Theo đó, thực hiện quy định của Luật Quy hoạch và nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, lành mạnh, góp phần cải cách thủ tục hành chính, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định bãi bỏ 27 quy hoạch hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng. Các quy hoạch này tập trung vào một số lĩnh vực như: cơ khí, dệt may, gia dày, gốm sứ-thủy tinh, giấy, sữa, cồn sinh học, thuốc lá, thép, phân bón, cao su, hóa chất, xăng dầu…

          Quyết định cũng chỉ đạo Vụ Kế hoạch đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị quản lý chuyên ngành có quy hoạch thuộc diện bãi bỏ xây dựng quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy định đảm bảo công tác quản lý nhà nước hiệu quả, thông suốt.

          Chi tiết nội dung Quyết định xem tại đây.

Nguyến Quang Huy