Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị công dân

12/4/2018 8:03:28 AM
Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị công dân

 

Ngày 03/12/2018, Giám đốc Sở Công Thương có nhận phản ảnh, kiến nghị của công dân về việc tổ chức một số trò chơi điện tử có dấu hiệu không lành mạnh tại Siêu thị Co.opmart Tuy Hòa. Vấn đề này Giám đốc Sở Công Thương đã chỉ đạo các phòng, đơn vị liên quan kiểm tra và sẽ có ý kiến trả lời công dân sau khi có kết quả. 

Hồng Thắm