Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

11/7/2018 9:18:53 AM
Ngày 21/9/2018 Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên ký Quyết định số 1864/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

 

Theo đó:

Danh mục 02 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực An toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Chi tiết Quyết định 1864/QĐ-UBND xem tại đây

 

Văn Lợi