Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Chính sách mới có hiệu lực thi hành trong tháng 10/2018

10/1/2018 3:03:36 PM
Một số chính sách nổi bật liên quan đến ngành Công Thương sẽ có hiệu lực thi hành trong tháng 10 năm 2018.

       1. Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ sửa đổi Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế

Trong đó sửa đổi, bổ sung về các trường hợp tinh giản biên chế. Đồng thời bổ sung thêm trường hợp: Cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý thôi giữ chức vụ do sắp xếp tổ chức bộ máy theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 10 năm 2018.

Việc xây dựng kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế trong dự toán ngân sách nhà nước của các bộ, cơ quan trung ương và các địa phương được áp dụng từ năm ngân sách 2019.

Xem chi tiết Nghị định số 113/2018/NĐ-CP tại đây.

2. Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm

Theo đó, Nghị định mới tăng mức tiền xử phạt đối với rất nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực an toàn thực phẩm.

Ví dụ như: đối với hành vi sử dụng người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm không đáp ứng kiến thức về an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật thì bị phạt từ 5 đến 7 triệu đồng; chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm không đáp ứng kiến thức về an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật thì bị xử phạt từ 10 đến 15 triệu đồng (trước đây chỉ từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng).

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 10 năm 2018.

Nghị định này thay thế Nghị định số 178/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm.

Xem chi tiết Nghị định số 115/2018/NĐ-CP tại đây.

3. Quyết định số 34/2018/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) trực thuộc Bộ Công Thương

Theo đó, Cục QLTT cấp tỉnh trực thuộc Tổng cục QLTT gồm: Cục QLTT cấp tỉnh; Cục QLTT liên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Đội QLTT cấp huyện trực thuộc Cục QLTT cấp tỉnh gồm: Đội QLTT huyện, quận, thị xã, thành phố; Đội QLTT liên huyện, quận, thị xã, thành phố; Đội QLTT chuyên ngành; Đội QLTT cơ động.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12 tháng 10 năm 2018.

Thay thế Quyết định số 19/2009/QĐ-TTg ngày 06/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục QLTT trực thuộc Bộ Công Thương.

UBND cấp tỉnh có trách nhiệm phối hợp với Bộ Công Thương thực hiện chuyển giao nguyên trạng biên chế, trụ sở, cơ sở vật chất của Chi cục QLTT tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về Bộ Công Thương.

Xem chi tiết Quyết định số 34/2018/QĐ-TTg tại đây.

4. Quyết định số 38/2018/QĐ-TTg ngày 05/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi Quyết định 35/2015/QĐ-TTg ngày 20/08/2015 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 02/2012/QĐ-TTg ngày 13/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung

Theo Quyết định này, việc phát hành thẻ ghi nợ nội địa, mở và sử dụng dịch vụ tài khoản thanh toán (áp dụng cho khách hàng cá nhân), vay vốn cá nhân (nhằm mục đích tiêu dùng) sẽ không còn nằm trong Danh mục dịch vụ phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 22 tháng 10 năm 2018.

Xem chi tiết Quyết định số 38/2018/QĐ-TTgtại đây.

5. Thông tư số 21/2018/TT-BCT ngày 20/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi Thông tư số 47/2014/TT-BCT quy định về quản lý website thương mại điện tử và Thông tư số 59/2015/TT-BCT quy định về quản lý hoạt động thương mại điện tử qua ứng dụng trên thiết bị di động

Trong đó có nội dung bãi bỏ quy định về đối tượng đăng ký hoạt động đánh giá tín nhiệm website thương mại điện tử. Đồng thời thay thế cụm từ “Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin” bằng cụm từ “Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số” tại 02 Thông tư nêu trên.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 18 tháng 10 năm 2018.

Xem chi tiết Thông tư số 21/2018/TT-BCT tại đây.

6. Thông tư số 25/2018/TT-BCT ngày 12/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về thực hiện giá bán điện

Trong đó bổ sung thêm nội dung: Giá bán buôn điện cho chợ về đối tượng được áp dụng, giá bán buôn điện.

Sửa đổi nội dung về giá bán lẻ điện sinh hoạt đồi với trường hợp cho sinh viên và người lao động thuê nhà.

Bổ sung thêm trường hợp bên mua điện thực hiện kê khai không đúng số người sử dụng điện để cấp định mức sử dụng điện sinh hoạt nhiều hơn thực tế thì bên bán điện có quyền yêu cầu bồi thường và phạt vi phạm hợp đồng theo quy định.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 26 tháng 10 năm 2018.

Xem chi tiết Thông tư số 25/2018/TT-BCT tại đây.

Hữu Tuyên