Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Phú Yên

7/25/2018 10:55:56 AM
Ngày 13/7/2018 Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên ký Quyết định số 1390/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Điện, Quản lý cạnh tranh, An toàn thực phẩm và Hóa chất thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Phú Yên

Theo đó:

- Danh mục 12 thủ tục hành chính mới ban hành gồm: Lĩnh vực Điện 08 thủ tục; Quản lý cạnh tranh 04 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương.

- Danh mục 14 thủ tục hành chính bãi bỏ/hủy bỏ gồm: Lĩnh vực Điện 06 thủ tục; Quản lý cạnh tranh 02 thủ tục; An toàn thực phẩm 04 thủ tục và Hóa chất 02 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương.

           (Đính kèm danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương)

 

Trần Văn Lợi