Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Điều động và bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Công Thương

5/21/2018 8:42:23 AM
Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định Điều động và bổ nhiệm cán bộ

 

          Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 906/QĐ-UBND ngày 09/5/2018 về việc Điều động và bổ nhiệm ông Võ Đình Hạnh giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Công Thương. Thời gian bổ nhiệm lại là 05 năm, kể từ ngày 09/5/2018.

 

Trần Văn Lợi