Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Bổ nhiệm lại cán bộ Sở Công Thương

5/14/2018 8:34:19 AM
Sở Công Thương ban hành Quyết định về việc bổ nhiệm lại cán bộ

           Ngày 04/5/2018, Giám đốc Sở Công Thương Phú Yên ban hành Quyết định số 48/QĐ-SCT về việc bổ nhiệm lại ông Phan Văn Vạn giữ chức vụ Đội trưởng Đội QLTT số 09 (huyện Sơn Hòa), Chi cục Quản lý thị trường. Thời gian bổ nhiệm lại là 05 năm, kể từ ngày 07/5/2018.

 

Trần Văn Lợi