Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Chiến lược phát triển ngành cơ khí Việt Nam tầm nhìn đến năm 2035

3/23/2018 2:58:15 PM
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển ngành cơ khí Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035

            Theo Chiến lược phát triển ngành cơ khí Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035, cơ khí được coi là ngành công nghiệp nền tảng với trọng tâm phát triển là cơ khí phục vụ sản xuất nông nghiệp, ô tô, thiết bị công trình công nghiệp, thiết bị điện và công nghiệp hỗ trợ…

 


 Hình ảnh: Máy bốc mía lên xe


Trong thời gian tới Chính phủ sẽ tiếp tục rà soát sửa đổi, bổ sung các chính sách thúc đẩy ngành cơ khí bao gồm các ưu đãi về thuế (thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế nhập khẩu), các biện pháp hỗ trợ đầu tư và kinh doanh theo quy định của Luật Đầu tư theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính; tiếp tục rà soát sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện hệ thống cơ chế chính sách hỗ trợ ngành cơ khí phù hợp với pháp luật về đầu tư, với cam kết hội nhập kinh tế quốc tế và định hướng kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa nhằm tạo động lực cho phát triển ngành cơ khí Việt Nam, kết hợp chặt chẽ với phát triển công nghiệp lưỡng dụng...

Nhà nước sẽ có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp mua thiết kế, công nghệ, đổi mới công nghệ, thiết bị sản xuất và mô hình quản lý sản xuất tiên tiến để nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, tài nguyên đầu vào, nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh của sản phẩm cơ khí…

Cũng theo Chiến lược, danh mục sản phẩm cơ khí trọng điểm ưu tiên đầu tư phát triển giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2025, gồm: các loại thiết bị động lực; các chủng loại xe ô tô; thiết bị nâng hạ; thiết bị nhà máy công nghiệp và thiết bị điện. máy kéo và máy nông nghiệp; các sản phẩm kim loại và composite cao cấp dùng trong ngành hàng không.

Chiến lược này được Thủ tướng Chính phủ ban hành kèm theo Quyết định 319/QĐ-TTg ngày 15/03/2018.

Nội dung chi tiết Quyết định 319/QĐ/TTg xem tại đây.

Bảo Long