Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Công bố danh mục các thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương (đợt 1)

7/17/2017 10:56:38 AM
Theo đó 115 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, được tiếp nhận 15 TTHC và trả kết quả 115 TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích (đợt 1)

 DANH MỤC CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN

TIẾP NHẬN VÀ CHUYỂN PHÁT QUA HỆ THỐNG BƯU ĐIỆN (đợt 1)

 

STT

Tên thủ tục hành chính

Tiếp nhận

Trả kết quả

I. Lĩnh vực Điện

1

 Cấp Giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô công suất dưới 03MW đặt trên địa bàn tỉnh

 

X

2

 Cấp Giấy phép Tư vấn đầu tư xây dựng đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35 kV, đăng ký kinh doanh tại địa phương

X

X

3

 Cấp Giấy phép Tư vấn giám sát thi công đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35 kV, đăng ký kinh doanh tại địa phương

X

X

4

 Cấp Giấy phép Hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV trên địa bàn tỉnh

 

X

5

 Cấp Giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4 kV trên địa bàn tỉnh

 

X

6

 Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực cho các đối tượng thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương

 

X

7

 Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực cho các đối tượng thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương trường hợp thẻ bị mất hoặc bị hỏng thẻ

 

X

8

 Huấn luyện và cấp mới thẻ an toàn điện

 

X

9

 Cấp lại thẻ an toàn điện

 

X

10

 Huấn luyện và cấp sửa đổi, bổ sung thẻ an toàn điện

 

X

II . Lĩnh vực Năng lượng

11

Điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh không theo chu kỳ (đối với điều chỉnh Hợp phần Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110kV)

 

X

III. Lĩnh vực Xúc tiến thương mại

12

 Đăng ký thực hiện khuyến mại theo hình thức mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

X

X

13

 Đăng ký sửa đổi/ bổ sung nội dung chương trình khuyến mại theo hình thức mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

X

X

14

 Xác nhận đăng ký tổ chức hội chợ/triển lãm thương mại tại Việt Nam

X

X

15

 Xác nhận thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam

X

X

16

 Thông báo thực hiện khuyến mại

X

X

IV. Lĩnh vực An toàn thực phẩm

17

Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm

 

X

18

 Cấp lại Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm

 

X

19

 Kiểm tra và cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm

 

X

20

 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm

 

X

21

 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm

 

X

22

 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm

 

X

23

 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm

 

X

V. Lĩnh vực Khoa học công nghệ

24

 Cấp thông báo xác nhận công bố sản phẩm hàng hóa nhóm 2 phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng

 

X

25

Cấp bản xác nhận nhu cầu nhập khẩu thép

 

X

VI. Lĩnh vực Công nghiệp tiêu dùng

26

 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá.

 

X

27

 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá.

 

X

28

 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá.

 

X

29

 Cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)

 

X

30

 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)

 

X

31

 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)

 

X

32

Cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá.

 

X

33

Cấp lại Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá.

 

X

36

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận sản xuất hoá chất thuộc Danh mục hoá chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp

 

X

37

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hoá chất thuộc Danh mục hoá chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp

 

X

38

Cấp Giấy chứng nhận kinh doanh hoá chất thuộc Danh mục hoá chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp

 

X

39

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận kinh doanh hoá chất thuộc Danh mục hoá chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp

 

X

40

Cấp lại Giấy chứng nhận kinh doanh hoá chất thuộc Danh mục hoá chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp

 

X

 

41

Cấp Giấy chứng nhận sản xuất đồng thời kinh doanh hoá chất thuộc Danh mục hoá chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp

 

X

    

   42

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận sản xuất đồng thời kinh doanh hoá chất thuộc Danh mục hoá chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp

 

X

 

43

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất đồng thời kinh doanh hoá chất thuộc Danh mục hoá chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp

 

X

   44

Xác nhận biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp

X

X

45

Xác nhận khai báo hóa chất sản xuất

X

X

46

Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất

 

X

47

Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất

 

X

48

Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm

 

X

VIII. Lĩnh vực Vật liệu nổ công nghiệp

49

Cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN)

 

X

50

Cấp điều chỉnh Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN)

 

X

51

Cấp lại Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN)

 

X

52

Đăng ký thực hiện hoạt động sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

 

X

IX. Lĩnh vực Quản lý cạnh tranh

53

Đăng ký hợp đồng mẫu, điều kiện giao dịch chung

X

X

54

Xác nhận Thông báo hoạt động bán hàng đa cấp

X

X

55

Xác nhận Thông báo tổ chức Hội nghị, Hội thảo, Đào tạo của Doanh nghiệp bán hàng đa cấp

X

X

X. Lĩnh vực Giám định thương mại

56

Đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thương mại

 

X

57

Đăng ký thay đổi dấu nghiệp vụ giám định thương mại

 

X

XI. Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước

58

Cấp giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá

 

X

59

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá

 

X

60

Cấp lại giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá

 

X

61

Cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu

 

X

62

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu.

 

X

63

Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu.

 

X

64

Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm Tổng đại lý kinh doanh xăng dầu.

 

X

65

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm Tổng đại lý kinh doanh xăng dầu.

 

X

66

Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm Tổng đại lý kinh doanh xăng dầu.

 

X

67

Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm Đại lý bán lẻ xăng dầu

 

X

68

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm Đại lý bán lẻ xăng dầu.

 

X

69

Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm Đại lý bán lẻ xăng dầu

 

X

70

Cấp Giấy chứng nhận Cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

X

X

71

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận Cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

X

X

72

Cấp lại Giấy chứng nhận Cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

X

X

 

Khí dầu mỏ hóa lỏng

 

 

73

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai.

 

X

74

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai.

 

X

75

Cấp  điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai.

 

X

76

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai.

 

X

77

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải.

 

X

78

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải.

 

X

79

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải.

 

X

80

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải.

 

X

81

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG.

 

X

82

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG.

 

X

83

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG.

 

X

84

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG.

 

X

85

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm Tổng đại lý kinh doanh LPG.

 

X

86

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm Tổng đại lý kinh doanh LPG.

 

X

87

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm Tổng đại lý kinh doanh LPG.

 

X

88

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng Đại lý kinh doanh LPG.

 

X

89

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm Đại lý kinh doanh LPG.

 

X

90

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm Đại lý kinh doanh LPG.

 

X

91

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm Đại lý kinh doanh LPG.

 

X

92

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm Đại lý kinh doanh LPG.

 

X

 

 Khí thiên nhiên hóa lỏng

 

X

93

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải.

 

X

94

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải.

 

X

95

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải.

 

X

96

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải.

 

X

97

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG.

 

X

98

Cấp  lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG.

 

X

99

Cấp  điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG.

 

X

100

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG.

 

X

 

 Khí thiên nhiên nén

 

X

101

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải.

 

X

102

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải.

 

X

103

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải.

 

X

104

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải.

 

X

105

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG.

 

X

106

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG.

 

X

107

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG.

 

X

108

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG.

 

X

XII. Lĩnh vực Xuất nhập khẩu

109

Xác nhận Bản cam kết của thương nhân nhập khẩu thép để trực tiếp phục vụ sản xuất, gia công

 

X

XIII. Lĩnh vực Thương mại quốc tế

110

Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

 

X

111

Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

 

X

112

Điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

 

X

113

Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

 

X

114

Chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

 

 

XIV. Lĩnh vực công nghiệp địa phương

 

 

115

Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh

 

X

 

Trần Văn Lợi