Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Chính sách mới có hiệu lực trong tháng 6/2017

6/7/2017 9:03:34 AM
Các chính sách nổi bật liên quan đến ngành Công Thương sẽ có hiệu lực thi hành trong tháng 6/2017

             1. Thông tư số 54/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành 30 quy trình kim định kỹ thuật an toàn đi với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Trong đó, bổ sung một số quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn so với các quy định trước đây của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội như: QTKĐ:11-2016/BLĐTBXH về an toàn bàn nâng; QTKĐ:14-2016/BLĐTBXH về an toàn tời điện dùng để nâng tải; QTKĐ:15-2016/BLĐTBXH về an toàn tời điện dùng để kéo tải theo phương nghiêng; QTKĐ:16-2016/BLĐTBXH về an toàn tời tay.

Ngoài ra, Thông tư 54/2016/TT-BLĐTBXH không còn quy định về kiểm định kỹ thuật đối với máy móc, thiết bị liên quan đến dầu mỏ hóa lỏng như: Quy trình kiểm định an toàn hệ thống cung cấp khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) tại nơi tiêu thụ công nghiệp; Quy trình kiểm định an toàn chai thép hàn nạp lại được dùng cho khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG).

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 6 năm 2017, bãi bỏ Thông tư số 07/2014/TT-BLĐTBXH ngày 06/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành 27 quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Thông tư số 46/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành các quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với xe tời điện chạy trên ray; pa lăng xích kéo tay có tải trọng từ 1.000kg trở lên; trục tải giếng đứng; trục tải giếng nghiêng; sàn biểu diễn di động và nồi gia nhiệt dầu.

2. Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa

Nghị định này quy định về vị trí, kích thước, ngôn ngữ trình bày nhãn hàng hóa; kích thước của chữ và số trên nhãn; màu sắc của chữ, ký hiệu và hình ảnh trên nhãn hàng hóa; việc ghi nhãn phụ; trách nhiệm ghi nhãn hàng hóa; tên hàng hóa; tên và địa chỉ tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa; ngày sản xuất, hạn sử dụng; xuất xứ hàng hóa, thành phần, thành phần định lượng đối với hàng hóa lưu thông tại Việt Nam, hàng hóa nhập khẩu.

Bổ sung thêm mới: hàng hóa không xuất khẩu được hoặc bị trả lại, đưa ra lưu thông trên thị trường phải có nhãn phụ, trên nhãn phụ phải có dòng chữ in đậm “Được sản xuất tại Việt Nam”.

* Nội dung bắt buộc phải thể hiện trên nhãn hàng hóa: Tên hàng hóa; Tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa; Xuất xứ hàng hóa; Các nội dung khác theo tính chất của mỗi loại hàng hóa được quy định theo Phụ lục của Nghị định này và các văn bản pháp luật liên quan.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 6 năm 2017.

Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30/8/2006 của Chính phủ về nhãn hàng hóa hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.

Điều khoản chuyển tiếp

Hàng hóa có nhãn đúng quy định tại Nghị định số 89/2006/NĐ-CP  đã được sản xuất, nhập khẩu, lưu thông, sử dụng trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực thì được tiếp tục lưu thông, sử dụng cho đến hết hạn sử dụng ghi trên nhãn hàng hóa đó.

      - Nhãn hàng hóa, bao bì thương phẩm gắn nhãn hàng hóa đúng quy định tại Nghị định số 89/2006/NĐ-CP đã được sản xuất, in ấn trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực được tiếp tục sử dụng, nhưng không quá 02 năm kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.

 

Nguyễn Hữu Tuyên