Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Chính sách mới có hiệu lực trong tháng 5/2017

5/8/2017 8:18:12 AM
Các chính sách nổi bật liên quan đến ngành Công Thương sẽ có hiệu lực thi hành trong tháng 5/2017

             1. Nghị định số 33/2017/NĐ-CP ngày 03/04/2017 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản

Trong đó, Thanh tra ngành công thương có quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản đối với các hành vi:

- Vi phạm các quy định về xây dựng cơ bản mỏ, báo cáo kết quả hoạt động khai thác khoáng sản, nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, thăm dò nâng cấp trữ lượng, tài nguyên khoáng sản;

- Vi phạm các quy định về thiết kế mỏ;

- Vi phạm quy định về Giám đốc điều hành mỏ.

- Nhóm các hành vi vi phạm quy định về kỹ thuật an toàn trong khai thác mỏ như: thi công hộ chiếu khai thác mỏ; về cung cấp điện trong mỏ; việc lập hồ sơ, quản lý công tác an toàn trong khai thác khoáng sản theo quy định; về công tác kiểm tra, giám sát kỹ thuật an toàn trong khai thác khoáng sản;…

Ngoài ra liên quan đến ngành Công Thương còn có nhóm hành vi vi phạm các quy định về quy trình vận hành liên hồ chứa.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20/05/2017

2Quyết định số 10/2017/QĐ-TTg ngày 03/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ

              Quy chế này áp dụng đối với các đơn vị chủ trì thực hiện các đề án thuộc Chương trình, cơ quan quản lý Chương trình, các đối tượng thụ hưởng Chương trình và các tổ chức, cá nhân hoạt động liên quan đến phát triển công nghiệp hỗ trợ.

Kinh phí thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ ở cấp địa phương được hình thành từ các nguồn như: Ngân sách nhà nước của UBND cấp tỉnh cấp hàng năm; Nguồn tài trợ, đóng góp của các tổ chức, cá nhân thực hiện các hoạt động phát triển công nghiệp hỗ trợ; Nguồn tài trợ và đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Về nội dung hỗ trợ doanh nghiệp: hỗ trợ trở thành nhà cung ứng sản phẩm cho khách hàng trong và ngoài nước; hỗ trợ xúc tiến thu hút đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ; hỗ trợ áp dụng hệ thống quản lý đáp ứng yêu cầu của các chuỗi sản xuất toàn cầu trong quản trị doanh nghiệp, quản trị sản xuất; hỗ tợ đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của các ngành sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ; hỗ trợ nghiên cứu phát triển, ứng dụng chuyển giao và đổi mới công nghệ trong sản xuất thử nghiệm linh kiện, phụ tùng, nguyên liệu và vật liệu,…

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 25/5/2017.

Nguyễn Hữu Tuyên