Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Sửa đổi danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

12/27/2016 7:58:38 AM
Ngày 22 tháng 11 năm 2016 vừa qua, Quốc hội đã ban hành Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư

Ban hành kèm theo Luật sửa đổi là phụ lục 4 mới với danh mục 243 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện thay vì 267 ngành, nghề như hiện nay (Luật đầu tư năm 2014).

Luật bổ sung 15 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện phù hợp với tiêu chí, mục đích quy định tại Khoản 1 Điều 7 Luật đầu tư như; Sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu ô tô; kinh doanh dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư; kinh doanh dịch vụ dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn…

 

Liên quan đến ngành Công Thương thì Luật đã chuẩn lại tên gọi ngành, nghề sản xuất, sửa chữa chai chứa khí dầu mỏ hóa lỏng (chai LPG) và đã tách riêng khỏi ngành nghề kinh doanh khí. Và hợp nhất ngành nghề kinh doanh phân bón vô cơ với kinh doanh phân bón hữu cơ thành kinh doanh phân bón nhằm đảm bảo tính thống nhất trong công tác quản lý Nhà nước.

Đồng thời bãi bỏ 20 ngành, nghề không phù hợp với tiêu chí và mục đích quy định về ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện nêu tại Khoản 1 Điều 7 Luật đầu tư hoặc ngành, nghề có thể quản lý bằng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật hoặc các ngành, nghề mà qua rà soát được xác định không phải ngành, nghề kinh doanh.

Riêng quy định về các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện là “kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị” và “sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu ô tô” có hiệu lực thi hành từ ngày 01-7-2017.

Ngoài ra, “kinh doanh pháo nổ” sẽ được thêm vào Danh sách các ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh.

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01-01-2017./.

 Hữu Tuyên