Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Thông báo về việc hướng dẫn hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai.

8/12/2016 5:05:41 PM
Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh liên tục trong thời gian chờ hướng dẫn về đào tạo nghiệp vụ an toàn trong kinh doanh khí, Sở Công Thương có Thông báo số 23/TB-SCT ngày 27/7/2016 hướng dẫn thành phần hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai.

         Theo đó, Sở Công Thương hướng dẫn về thành phần “Bản sao chứng chỉ hoặc giấy tờ tương đương về đào tạo nghiệp vụ an toàn” trong hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai như sau:

          - Đối với Hồ sơ cấp mới: tạm thời cho thiếu “Bản sao chứng chỉ hoặc giấy tờ tương đương về đào tạo nghiệp vụ an toàn”.

- Đối với Hồ sơ cấp lại do hết thời hạn GCN theo Nghị định số 107/2009/NĐ-CP: Sử dụng Giấy chứng nhận đào tạo các nghiệp vụ theo Nghị định số 107/2009/NĐ-CP để nộp hồ sơ.

Chi tiết xem Thông báo số 23/TB-SCT ngày 27/7/2016 tại đây.

Phòng QLTM