Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Sở Công Thương ban hành và tập trung thực hiện Kế hoạch hoạt động Năm doanh nghiệp Phú Yên - 2016.

5/16/2016 9:19:38 AM
Sở Công Thương Phú Yên tập trung thực hiện các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

       Thực hiện kế hoạch hoạt động Năm doanh nghiệp Phú Yên- 2016 (triển khai thực hiện Chỉ thị số 04/CT/TU ngày 07/01/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Năm doanh nghiệp Phú Yên - 2016) được UBND tỉnh ban hành tại Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 09/3/2016; Sở Công Thương đã ban hành và tập trung thực hiện Kế hoạch hoạt động Năm doanh nghiệp Phú Yên – 2016 nhằm tập trung hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các cơ sở sản xuất kinh doanh; tạo môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh thông thoáng, cởi mở, thân thiện, đảm bảo mọi doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế hoạt động theo cơ chế thị trường trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật.

          Với phương châm đồng hành và phục vụ doanh nghiệp, Sở Công Thương đã tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thông qua một số hoạt động cụ thể như: Tổ chức Hội thảo Cung – Cầu về phân bón trên địa bàn tỉnh Phú Yên, qua hội thảo bước đầu đã tạo mối liên kết giữa các đơn vị sản xuất phân bón với các đơn vị phân phối, sử dụng phân bón trên địa bàn tỉnh trong tiêu thụ sản phẩm của các nhà máy sản xuất phân bón tại tỉnh; Tổ chức Hội thảo về giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh, sau hội thảo Sở Công Thương đã làm việc trực tiếp với các doanh nghiệp xuất khẩu chủ lực của tỉnh theo từng ngành hàng để triển khai các giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu như: làm việc với các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản để triển khai các biện pháp tìm kiếm, mở rộng thị trường xuất khẩu; Tổ chức cho 02 doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản (Công ty cổ phần Bá Hải và Doanh nghiệp tư nhân Hồng Ngọc) tham gia Hội chợ Seafood Expo Global tại Brussels, Bỉ kết hợp khảo sát thị trường Bỉ và thị trường châu Âu; Phối hợp với Ngân hàng nhà nước Việt Nam – Chi nhánh Phú Yên tổ chức đối thoại trực tiếp giữa Chi nhánh các Ngân hàng thương mại với các doanh nghiệp chế biến nhân hạt điều xuất khẩu trên địa bàn tỉnh để tháo gỡ khó khăn về vốn cho các doanh nghiệp; Xây dựng và cung cấp Danh bạ các cơ quan xúc tiến thương mại – Quản lý xuất nhập khẩu và Thương vụ Việt Nam tại nước ngoài cho các doanh nghiệp xuất khẩu trên địa bàn tỉnh. Đang thực hiện việc xây dựng bản tóm tắt Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP); Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện Việt Nam-Nhật Bản (VJEPA); Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-Hàn Quốc (VKFTA) phù hợp với tình hình của tỉnh để cung cấp cho các doanh nghiệp xuất khẩu. Về phát triển thị trường nội địa: Sở đã tổ chức 10 phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn thu hút 80 lượt doanh nghiệp tham gia và từ nay đến cuối tháng 5/2016 sẽ tổ chức 04 phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn tại các huyện: Đông Hòa, Tây Hòa, Sông Hinh; đồng thời tổ chức kết nối cung cầu nhằm thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm vùng đồng bằng với các huyện miền núi của tỉnh. Bên cạnh đó, Sở đã tham mưu UBND tỉnh đề xuất và được Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính chấp thuận ghi vốn hỗ trợ đầu tư hạ tầng Cụm công nghiệp Ba Bản, huyện Sơn Hòa với số vốn 40 tỷ đồng; Bộ Công Thương hỗ trợ lập quy hoạch chi tiết Cụm công nghiệp Nam Bình 1 với số vốn 500 triệu đồng. Tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh quy mô diện tích, giai đoạn đầu tư CCN thị trấn Phú Hòa và hướng dẫn UBND huyện Tuy An, thị xã Sông Cầu lập hồ sơ bổ sung các CCN đã được tỉnh chấp thuận về nguyên tắc cho bổ sung vào quy hoạch mạng lưới cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh; Kịp thời hỗ trợ công ty TNHH công nghiệp KCP Việt Nam trong việc hoàn tất các hồ sơ thủ tục về đấu nối lưới điện và hướng dẫn công ty cổ phần chăn nuôi Phú Yên xác định hướng tuyến và đấu nối lưới điện.

          Trong lĩnh vực cải cách hành chính, Sở đã thực hiện công bố số điện thoại, địa chỉ thư điện tử tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân; Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan; sử dụng thư điện tử trong điều hành công việc; áp dụng dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 và triển khai sử dụng chữ ký số trong một số lĩnh vực để giải quyết thủ tục hành chính một cách nhanh nhất cho các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

          Chi tiết nội dung Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 09/3/2016 của UBND Tỉnh về Hoạt động năm doanh nghiệp Phú Yên - 2016 xem tại đây

          Chi tiết nội dung Kế hoạch số 14/KH-SCT ngày 31/3/2016 của Sở Công Thương về triển khai thực hiện hoạt động Năm doanh nghiệp Phú Yên - 2016  xem tại đây

           

Quang Huy