Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Thông báo số điện thoại đường dây nóng của Sở Công Thương

7/25/2013 1:48:42 PM
Thông báo số điện thoại đường dây nóng của Sở Công Thương Sở Công Thương thông báo số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị 23-CT/TU ngày 03/6/2013 của Ban Thường Vụ Tỉnh ủy như sau:


               1. Phó Giám đốc Sở: Nguyễn Thị Kim Bích

                Điện thoại: 0257 3 843 263, 0905259206


                2. Chánh văn phòng Sở: 

                Điện thoại: 0257 3 841 638, 098 2200 997

 

 

               3. Chánh Thanh tra Sở:  

               Điện thoại: 0257 3 841 116, 0914 110 812