Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Tăng cường quản lý chi ngân sách nhà nước

6/12/2013 8:31:25 AM
Ngày 24/05/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 09/CT-TTg về việc tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách Nhà nước năm 2013.

Theo Chỉ thị, đối với nhiệm vụ quản lý chi ngân sách nhà nước, bảo đảm chặt chẽ, tiết kiệm và hiệu quả: Thủ tướng yêu cầu các Bộ, cơ quan và địa phương thực hiện việc cắt giảm chi, thu hồi để bổ sung dự phòng ngân sách trung ương và dự phòng ngân sách địa phương đối với số vốn đầu tư và kinh phí chi thường xuyên đã giao trong dự toán năm 2013 nhưng đến 30/06/2013 vẫn chưa được phân bổ hoặc phân bổ không đúng quy định; số vốn đầu tư thuộc kế hoạch 2013 đã phân bổ nhưng đến 30/06/2013 chưa triển khai thực hiện… Tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư phát triển, đặc biệt là nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước, vốn trái phiếu chính phủ, vốn các chương trình mục tiêu quốc gia, vốn ODA…

Đồng thời, rà soát sắp xếp lại các nhiệm vụ chi thường xuyên, cụ thể: thực hiện tiết kiệm thêm 10% dự toán chi thường xuyên còn lại của những tháng cuối năm (không bao gồm: các khoản chi lương, phụ cấp theo lương, các khoản chi cho con người theo chế độ; tiết kiệm 10% chi thường xuyên để tạo nguồn cải cách tiền lương theo dự toán đầu năm và tiết kiệm 10% chi thường xuyên tăng thêm đang giữ lại ở các cấp ngân sách). Cắt giảm hoặc lùi thời gian thực hiện các nhiệm vụ chi chưa thực sự cấp thiết, các khoản chi mua sắm trang thiết bị, xe ô tô; hạn chế tối đa tổ chức hội nghị, hội thảo quốc gia, lễ khởi công, khánh thành; tiết kiệm tối thiểu 20% chi phí điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm… và tiết kiệm tối thiểu 30% dự toán kinh phí đã phân bổ cho các nhiệm vụ chi tổ chức lễ hội, tiếp khách, đi công tác trong và ngoài nước,… 

      Chi tiết Chỉ thị,  tải tại đây.

 

BẢO LONG