Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Bổ nhiệm, Điều động và bổ nhiệm chức vụ: Đội trưởng, Phó Đội trưởng các Đội QLTT thuộc Chi cục QLTT.

5/13/2013 9:15:41 AM
Giám đốc Sở Công Thương Phú Yên ban hành các Quyết định điều động, bổ nhiệm chức vụ Đội trưởng, Phó Đội trưởng các Đội QLTT số 2, số 4, số 8 và số 9 thuộc Chi cục QLTT.

     Để tăng cường sự lãnh đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ của Chi cục QLTT, ngày 4, ngày 7, ngày 8 tháng 5 năm 2013, Giám đốc Sở Công Thương Phú Yên ký ban hành các Quyết định về việc bổ nhiệm, điều động và bổ nhiệm các chức vụ Đội trưởng, Phó đội trưởng các Đội QLTT thuộc Chi cục QLTT tỉnh Phú Yên, cụ thể như sau:

- Bổ nhiệm đ/c Phan Văn Vạn, Phó đội trưởng, phụ trách Đội QLTT số 9 (huyện Sơn Hòa), giữ chức vụ Đội trưởng Đội QLTT số 9 (huyện Sơn Hòa), thời gian bổ nhiệm là 05 năm, kể từ ngày 07/5/2013.

- Điều động và bổ nhiệm đ/c Nguyễn Thái Vinh, Phó đội trưởng Đội QLTT số 2 (TP Tuy Hòa), về nhận công tác và giữ chức vụ Đội trưởng Đội QLTT số 4 (huyện Tuy An), thời gian bổ nhiệm là 05 năm, kể từ ngày 08/5/2013.

- Bổ nhiệm đ/c Ngô Tấn Ly, Kiểm soát viên thị trường Đội QLTT số 5, giữ chức vụ Phó đội trưởng, Đội QLTT số 5 (TX Sông Cầu), thời gian bổ nhiệm là 05 năm, kể từ ngày 07/5/2013.

- Bổ nhiệm đ/c Phạm Thanh Hiền, Kiểm soát viên thị trường - Đội QLTT số 2, giữ chức vụ Phó đội trưởng, Đội QLTT số 2 (TP Tuy Hòa), thời gian bổ nhiệm là 05 năm, kể từ ngày 07/5/2013.

- Bổ nhiệm đ/c Nguyễn Phan Hoài Liêm, Kiểm soát viên thị trường - phòng Nghiệp vụ tổng hợp, Chi cục QLTT, về nhận công tác và giữ chức vụ Phó đội trưởng, Đội QLTT số 9 (huyện Sơn Hòa), thời gian bổ nhiệm là 05 năm, kể từ ngày 07/5/2013.

- Điều động đ/c Đào Văn Lịch, Đội trưởng Đội QLTT số 4 (huyện Tuy An) về nhận công tác tại Đội QLTT số 8 (huyện Đồng Xuân) và giữ chức vụ Đội trưởng (thay đồng chí Nguyễn Công Thức Đội trưởng Đội QLTT số 9 nghỉ hưu hưởng chế độ BHXH từ ngày 01/7/2013).

                                                                                 Nguyễn Thị Sao