Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Bổ nhiệm lại Lãnh đạo Sở Công Thương

4/23/2013 2:14:57 PM
UBND tỉnh ban hành Quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Giám đốc Sở Công Thương và kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Giám đốc với đ/c Hoàng Trọng Trọng cho đến tuổi nghỉ.

          Ngày 12 tháng 4 năm 2013, UBND tỉnh Phú Yên ban hành Quyết định số 284/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm lại đồng chí Đào Tấn Cam giữ chức vụ Giám đốc Sở Công Thương Phú Yên kể từ ngày 25/3/2013 và cùng ngày UBND tỉnh ban hành Quyết định số 585/QĐ-UBND về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó giám đốc Sở Công Thương đối với đồng chí Hoàng Trọng Trọng cho đến tuổi nghỉ hưu (ngày 02/9/2014).

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                Nguyễn Thị Sao