Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Quy hoạch mạng lưới kinh doanh bán buôn sản phẩm thuốc lá.

4/17/2013 9:50:49 AM
Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 2332/QĐ-BCT phê duyệt “Quy hoạch mạng lưới kinh doanh bán buôn sản phẩm thuốc lá trên phạm vi toàn quốc giai đoạn đến năm 2020, có xét đến năm 2025”.

 Nhằm từng bước xây dựng, sắp xếp lại mạng lưới bán buôn sản phẩm thuốc lá theo hướng xây dựng một cấu trúc hợp lý với sự tham gia của các thành phần kinh tế và loại hình tổ chức, nâng cao khả năng cạnh tranh trong điều kiện kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước và hội nhập kinh tế quốc tế; hạn chế kinh doanh tự phát, kinh doanh không có giấy phép; kiểm soát được chất lượng sản phẩm, giá cả hàng hoá; kiểm soát và hạn chế việc kinh doanh thuốc lá nhập lậu; góp phần tích cực vào việc phòng, chống tác hại của thuốc lá và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Ngày 12/4/2013, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 2332/QĐ-BCT phê duyệt “Quy hoạch mạng lưới kinh doanh bán buôn sản phẩm thuốc lá trên phạm vi toàn quốc giai đoạn đến năm 2020, có xét đến năm 2025”.

            Theo đó, quy hoạch được xác định với quan điểm thuốc lá là hàng hóa hạn chế kinh doanh, không khuyến khích tiêu dùng. Nhà nước kiểm soát chặt chẽ sự phát triển và phân bố mạng lưới kinh doanh bán buôn sản phẩm thuốc lá; đảm bảo cho hoạt động kinh doanh bán buôn sản phẩm thuốc lá mang tính hệ thống, đồng bộ từ khâu sản xuất đến bán buôn và các hoạt động cung ứng dịch vụ; phát triển lực lượng doanh nghiệp bán buôn sản phẩm thuốc lá có năng lực, đáp ứng và luôn tuân thủ các điều kiện, quy định của nhà nước về kinh doanh sản phẩm thuốc lá. Theo nội dung quy hoạch thì đến năm 2020, số lượng thương nhân kinh doanh phân phối sản phẩm thuốc lá trên phạm vi cả nước tối đa là 350 thương nhân và số lượng thương nhân kinh doanh bán buôn sản phẩm thuốc lá trên phạm vi cả nước tối đa là 1.760 thương nhân; trong đó, tỉnh Phú Yên được quy hoạch tối đa 17 thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá.

            Ngoài ra, quy hoạch cũng xác định căn cứ lựa chọn thương nhân kinh doanh sản phẩm thuốc lá như sau:

- Thương nhân kinh doanh bán buôn sản phẩm thuốc lá trên địa bàn 01 tỉnh được xác định trên địa bàn tỉnh theo nguyên tắc không quá một (01) thương nhân kinh doanh bán buôn sản phẩm thuốc lá trên năm mươi nghìn (50.000)­­ dân;

- Có kho hàng (hoặc hệ thống kho hàng) thuộc sở hữu hoặc đồng sở hữu theo hợp đồng liên doanh, liên kết góp vốn hoặc có hợp đồng thuê kho hàng phù hợp với quy mô kinh doanh của doanh nghiệp (tối thiểu tổng diện tích phải từ 50 m2 trở lên) đáp ứng yêu cầu bảo quản được chất lượng của sản phẩm thuốc lá trong thời gian lưu kho;

- Có phương tiện vận tải thuộc sở hữu hoặc đồng sở hữu theo hợp đồng liên doanh, liên kết góp vốn hoặc có hợp đồng thuê phương tiện vận tải phù hợp với quy mô kinh doanh của doanh nghiệp (tối thiểu phải có một (01) xe có tải trọng từ 500kg trở lên) đáp ứng yêu cầu bảo quản được chất lượng của sản phẩm thuốc lá trong thời gian vận chuyển;

- Có năng lực tài chính bảo đảm cho toàn bộ hệ thống phân phối của doanh nghiệp hoạt động bình thường (có Giấy xác nhận của ngân hàng tối thiểu một (01) tỷ Việt Nam đồng trở lên);

- Có hệ thống bán buôn sản phẩm thuốc lá trên địa bàn tỉnh nơi thương nhân đặt trụ sở chính (phải có tối thiểu từ hai (02) thương nhân bán lẻ sản phẩm thuốc lá trở lên);

- Có kinh nghiệm, khả năng xâm nhập thị trường để kinh doanh mặt hàng thuốc lá (thường là các thương nhân đã kinh doanh sản phẩm thuốc lá hoặc các mặt hàng tiêu dùng khác).

Chi tiết quy hoạch xem tại đây.

                                                                                                 Quang Huy