Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

UBND tỉnh ban hành Chỉ thị về tăng cường thực hiện và chấn chỉnh công tác quản lý đầu tư trực tiếp nước ngoài trong thời gian tới.

12/21/2011 10:05:43 AM
Với chủ trương nâng cao chất lượng, hiệu quả đầu tư nước ngoài phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh theo hướng khuyến khích kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài phát triển theo quy hoạch, ngày 07/12/2011 UBND tỉnh Phú Yên đã ban hành Chỉ thị số 28/CT-UBND về việc tăng cường thực hiện và chấn chỉnh công tác quản lý đầu tư trực tiếp nước ngoài trong thời gian tới.

          

          Theo nội dung của Chỉ thị, đối với ngành công nghiệp khuyến khích đầu tư vào các lĩnh vực: lọc- hóa dầu, công nghệ thông tin, điện tử, công nghệ sinh học; khuyến khích thu hút đầu tư vào các ngành công nghiệp hỗ trợ. Trước mắt sẽ tạo điều kiện để đẩy nhanh tiến độ các dự án: Nhà máy lọc dầu Vũng Rô, kêu gọi đầu tư vào khu kinh tế Nam Phú Yên. Đối với ngành xây dựng: khuyến khích đầu tư nước ngoài tham gia xây dựng cảng biển, cảng hàng không, đường bộ, viễn thông, cấp thoát nước, xử lý nước thải... bằng các phương thức thích hợp như: PPP, BOT, BT. Ngành dịch vụ, du lịch: trước mắt tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án Khu du lịch liên hợp cao cấp Phú Yên, dự án mở rộng Khu du lịch Bãi Tràm, Khu du lịch Hòn Nưa. Ngành nông-lâm-ngư nghiệp: khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực chế biến thực phẩm, bảo quản sau thu hoạch để nâng giá trị sản phẩm và năng lực cạnh tranh; tham gia đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật phục vụ nông-lâm-ngư nghiệp, trước mắt ưu tiên các dự án: Khu nông nghiệp công nghệ cao Hòa Quang; dự án trồng cây kiểng xuất khẩu của Công ty TNHH trồng cây kiểng xuất khẩu Phú Yên; dự án thu mua, chế biến và xuất khẩu cá ngừ đại dương với các công ty Nhật bản. Ưu tiên tổ chức các hội nghị xúc tiến đầu tư lớn tại các quốc gia phát triển như: Châu Âu, các nước Trung Đông, Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Nhật Bản... Đối với những vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn cần tăng cường đầu tư kết cấu hạ tầng bằng nguồn vốn nhà nước, ODA và các thành phần kinh tế bằng các hình thức phù hợp để thu hút đầu tư nước ngoài vào những vùng này.

 

            Tuy nhiên, Chỉ thị cũng đặt ra mục tiêu là: hạn chế các dự án đầu tư tiêu tốn năng lượng, khai thác khoáng sản không chế biến sâu; không cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án sử dụng lãng phí năng lượng, tài nguyên, sử dụng công nghệ lạc hậu, gây ô nhiễm môi trường. 

            Để tiếp tục thu hút và quản lý nguồn vốn đầu tư nước ngoài trong thời gian tới, Chỉ thị đã đưa ra một số giải pháp chủ yếu:

            - Về chính sách thu hút đầu tư: hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để triển khai các dự án đầu tư nước ngoài đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư; hoàn thiện các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư, chính sách đất đai, tìm kiếm và mở rộng thị trường; thực hiện cải cách hành chính, cơ chế một cửa nhằm tạo điều kiện nhanh nhất trong giải quyết các thủ tục hành chính cho các tổ chức, công dân.

            - Về quy hoạch: nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch, công bố rộng rãi các quy hoạch đã được duyệt.

            - Về cơ sở hạ tầng: ưu tiên phát triển các lĩnh vực giao thông, cấp thoát nước, vệ sinh môi trường; đầu tư xây dựng hạ tầng trung tâm các huyện mới thành lập; đầu tư về hạ tầng cho khu kinh tế Nam Phú Yên và các khu công nghiệp; kêu gọi đầu tư nâng cấp cảng Vũng Rô.

            - Về nguồn nhân lực: tập trung đầu tư các trường đại học, cao đẳng và dạy nghề để đáp ứng nhu cầu nhân lực cho các dự án trên địa bàn; thường xuyên bồi dưỡng nghiệp vụ cho các cán bộ quản lý, điều hành các đơn vị kinh tế cơ sở.

            - Về phối hợp trong quản lý nhà nước: phối hợp chặt chẽ giữa Trung ương và địa phương trong cấp phép và quản lý các dự án đầu tư nước ngoài; tổng kết, đánh giá việc phân cấp quản lý để phát hiện kịp thời những bất cập nhằm bổ sung, hiệu chỉnh cho phù hợp; tăng cường thanh tra, kiểm tra việc tuân thủ các quy định của chính sách, pháp luật đối với các dự án đầu tư nước ngoài có quy mô lớn, sử dụng nhiều đất, khai thác nhiều tài nguyên khoáng sản, sử dụng nhiều năng lượng.

            - Về nâng cao chất lượng công tác thẩm tra, cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư theo nguyên tắc: tuân thủ các quy hoạch đã được phê duyệt; tuân thủ quy trình, thủ tục cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư; chú trọng đánh giá lợi ích kinh tế-xã hội của dự án đặc biệt là các vấn đề liên quan đến công nghệ, môi trường, phát triển nguồn nhân lực, tác động đến cộng đồng dân cư, liên kết với doanh nghiệp trong nước, thị trường, đối tác. 

 

            Việc ban hành Chỉ thị về tăng cường thực hiện và chấn chỉnh công tác quản lý đầu tư trực tiếp nước ngoài trong thời gian tới của UBND tỉnh Phú Yên sẽ giúp khắc phục những bất cập trong thu hút và quản lý đầu tư nước ngoài thời gian qua; đồng thời tăng cường thu hút các dự án đầu tư nước ngoài có chất lượng trên địa bàn tỉnh. 

 

            Chi tiết về Chỉ thị xem tại đây

  

                                                                                                                                    

                                                                                                                   Nguyễn Quang Huy

                                                                                                                       Phòng KH-TC