Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Công bố thủ tục hành chính mới ban hành và sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương.

12/12/2011 3:47:09 PM
Ngày 18/11/2011 UBND Tỉnh Phú Yên ra Quyết định số 1914/QĐ-UBND Công bố thủ tục hành chính mới ban hành và sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương.

Ngày 18 tháng 11 năm 2011 Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên ban hành Quyết định số 1914/QĐ-UBND Công bố thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành và sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Phú Yên theo Quyết định, có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Theo Quyết định này, có 02 TTHC mới ban hành và 12 TTHC được sửa đổi bổ sung do Sở Công Thương thực hiện.

- 02 thủ tục hành chính mới ban hành gồm:

. Cấp giấy đăng ký sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.

. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp.

- 12 thủ tục hành chính sửa đổi bổ sung gồm:

. Tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng công trình công nghiệp.

. Cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.

. Cấp giấy phép hoạt động điện lực.

. Tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng công trình điện.

. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu.

. Cấp giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩn thuốc lá.

. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nguyên liệu thuốc lá.

. Cấp giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) rượu.

. Cấp giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp.

. cấp giấy phép sản xuất rượu.

. Xác nhận đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại.

. Cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

Ngoài ra có 10 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Phú Yên được giữ nguyên (theo QĐ số 1527/QĐ-UBND ngày 19/8/2009 công bố bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Phú Yên và QĐ số 854/QĐ-UBND ngày 30/6/2010 công bố sửa đổi, bổ sung TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Phú Yên).

                                                                                             Nguyễn Thị Dư

                                                                                                Văn Phòng