Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Giúp đỡ xã khó khăn miền núi Xuân Quang II, huyện Đồng Xuân

12/5/2011 7:58:02 AM
Ngày 30 tháng 11 năm 2011, đ/c Tổ trưởng- tổ giúp đỡ xã khó khăn miền núi Xuân Quang II, huyện Đồng Xuân, tổ chức buổi làm việc và khảo sát để xây dựng kế hoạch giúp đỡ xã khó khăn giai đoạn 2011-2015.

Thực hiện Thông báo số 189-TB/VPTU ngày 04/11/2011 của Văn phòng Tỉnh ủy Phú Yên về ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Hội nghị quán triệt việc phân công giúp đỡ các xã miền núi, xã bãi ngang ven biển có nhiều khó khăn, trong đó giao đ/c Tỉnh ủy viên phụ trách địa bàn miền núi, làm Tổ trưởng và Thông báo số 694/TB-UBND ngày 30/9/2011 của UBND tỉnh phân công các cơ quan, đơn vị giúp đỡ các xã khó khăn, xã bãi ngang ven biển trên địa bàn tỉnh, trong đó: đã phân công Sở Công Thương, Bảo hiểm xã hội tỉnh giúp đỡ xã Xuân Quang II, huyện Đồng Xuân.

Ngày 29/11/2011 đ/c Đào Tấn Cam - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Công Thương làm Tổ trưởng cùng với lãnh đạo BHXH Phú Yên tổ chức buổi làm việc và khảo sát tình hình thực tế để xây dựng kế hoạch giúp đỡ xã khó khăn Xuân Quang II, huyện Đồng Xuân. Thành phần cùng làm việc gồm có: Chủ tịch CĐCS Sở Công Thương, Chi cục QLTT, Chánh Văn phòng Sở và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Sở cùng với đoàn của BHXH tỉnh.

 Qua 1 ngày làm việc và khảo sát thực tế, Sở Công Thương và Bảo hiểm xã hội tỉnh thống nhất trước mắt từ nay đến ngày 11/12/2011 sẽ hỗ trợ 10 triệu để góp phần xây dựng đường giao thông liên thôn, 02 máy vi tính; 01 bộ âm ly và Tết Nguyên đán sẽ tặng quà tết các hộ đồng bào dân tộc thôn Kỳ Đu và một số hộ chính sách, hộ nghèo thuộc xã.

                                                                                    Nguyễn Thị Sao

                                                                                     Văn phòng Sở