Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Đến đầu năm 2015 các cơ sở sản xuất gạch ngói đất sét nung bằng lò thủ công trên địa bàn tỉnh Phú Yên sẽ không được phép tiếp tục hoạt động.

11/29/2011 4:54:13 PM
Với chủ trương phát triển gạch không nung để thay thế gạch ngói đất sét nung, UBND tỉnh Phú Yên đã ban hành Chỉ thị số 22/2011/CT-UBND về chấn chỉnh việc sản xuất gạch ngói đất sét nung bằng lò thủ công trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

 

               Theo thống kê thì trên địa bàn tỉnh hiện có khoảng 311 lò thủ công tập trung chủ yếu ở vùng nông thôn, với sản lượng 176,8 triệu viên/năm. Các lò thủ công này còn gây nhiều bất lợi cho con người và môi trường như: lãng phí tài nguyên, tiêu tốn nhiên liệu, gây ảnh hưởng môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng...

 

            Thực hiện Quyết định số 567/QĐ-TTg ngày 28/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ về duyệt chương trình phát triển vật liệu xây dựng không nung đến năm 2020 và Quyết định số 15/2000/QĐ-BXD ngày 24/7/2000 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy định đầu tư sản xuất gạch ngói đất sét nung, ngày 14/9/2011 UBND tỉnh Phú Yên đã ra Chỉ thị số 22/2011/CT-UBND về chấn chỉnh việc sản xuất gạch ngói đất sét nung bằng lò thủ công trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

            Theo nội dung của Chỉ thị, UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Chính phủ, Bộ Xây dựng về thay thế gạch ngói đất sét nung bằng vật liệu xây dựng không nung; cụ thể chỉ đạo theo lộ trình: đến năm 2013 không còn lò thủ công sản xuất gạch ngói đất sét nung tại các đô thị (thị trấn, thị xã, thành phố) và đến năm 2014 là trên địa bàn toàn tỉnh; đến đầu năm 2015 các cơ sở sản xuất gạch ngói đất sét nung bằng lò thủ công không được phép hoạt động, nếu vi phạm sẽ bị xử lý cưỡng chế theo quy định của pháp luật; từ nay không cho phép mở rộng diện tích, đầu tư xây dựng mới các lò thủ công sản xuất gạch ngói đất sét nung; cấm đốt lò nung gạch ngói bằng củi, gỗ; tạo điều kiện ưu tiên về địa điểm, thuế cho các tổ chức, cá nhân tham gia chuyển đổi sang sản xuất vật liệu không nung, sản xuất gạch ngói đất sét nung bằng công nghệ tiên tiến. Đối với Sở Xây dựng, có trách nhiệm theo dõi việc tuân thủ chấm dứt hoạt động sản xuất gạch ngói đất sét nung bằng lò thủ công trên địa bàn tỉnh theo đúng lộ trình; tổ chức lập Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Phú Yên đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030, chỉ đạo Thanh tra xây dựng phối hợp với các cơ quan liên quan xử lý các tổ chức cá nhân có hành vi vi phạm theo quy định tại Nghị định số 23/2009/NĐ-CP ngày 27/02/2009 của Chính phủ. Đối với Sở Tài nguyên và Môi trường, không tiếp nhận thẩm định hồ sơ cấp giấy phép khai thác mỏ đất sét cho các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất gạch ngói đất sét nung bằng lò thủ công; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành thanh tra, kiểm tra các cơ sở sản xuất gạch ngói đất sét nung bằng lò thủ công có dấu hiệu vi phạm môi trường, khai thác đất trái phép để sản xuất gạch ngói nung, kịp thời phát hiện và xử lý theo quy định tại Nghị định số 117/2009/NĐ-CP ngày 31/12/2009 của Chính phủ.

 

 

                                                                                                                             Nguyễn Quang Huy

 

                                                                                                 Phòng KH-TC