Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc Chi cục QLTT

11/28/2011 7:54:28 AM
Ngày 24 và 25 tháng 11 năm 2011, Hội nghị tập thể Ban thường vụ Đảng ủy và Ban giám đốc Sở nhận xét, đánh giá và đi đến thống nhất bổ nhiệm lại chức vụ đối với: 15 đồng chí từ Phó, trưởng phòng, Đội trưởng, Đội phó các Đội QLTT và lãnh đạo thuộc Chi cục QLTT

Thực hiện Luật cán bộ, công chức năm 2008; Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức và Công văn số 148/UBND-SNV ngày 24/01/2011 của UBND tỉnh về việc thực hiện quy định bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo, quản lý.  

Ngày 24 và 25 tháng 11 năm 2011, Hội nghị tập thể Ban thường vụ Đảng ủy và Ban giám đốc Sở nhận xét, đánh giá và đi đến thống nhất bổ nhiệm lại chức vụ đối với 15 đồng chí từ Phó, trưởng phòng, Đội trưởng, Đội phó các Đội QLTT và lãnh đạo Chi cục thuộc Chi cục QLTT với thời hạn là 5 năm, gồm:

1. Đ/c Phạm Đình Thi - Chi Cục trưởng, Chi cục Quản lý thị trường;

2. Đ/c Phan Ngọc Trang - Phó Chi cục trưởng, Chi cục Quản lý thị trường;

3. Đ/c Khương Duy Nguyên - Trưởng phòng nghiệp vụ tổng hợp, Chi cục QLTT;  

4. Đ/c Đặng Văn Họa - Đội trưởng Đội QLTT số 2;  

5. Đ/c Lưu Vĩnh Phương - Đội trưởng Đội QLTT số 3;  

6. Đ/c Đào Văn Lịch - Đội trưởng Đội QLTT số 4;  

7. Đ/c Phạm Ba - Đội trưởng Đội QLTT số 5;  

8. Đ/c Cao Văn Chiến - Đội trưởng Đội QLTT số 6;  

9. Đ/c Đỗ Đức Hòa - Đội trưởng Đội QLTT số 7;  

10. Đ/c Huỳnh Văn Lợi – Phó trưởng phòng nghiệp vụ tổng hợp, Chi cục QLTT;

11. Đ/c Huỳnh Lúc – Phó Đội trưởng Đội QLTT số 1, Chi cục QLTT;

12.  Đ/c Nguyễn Xuân Hay- Phó Đội trưởng Đội QLTT số 2;  

13. Đ/c Nguyễn Hữu Kỳ - Phó Đội trưởng Đội QLTT số 5;  

14. Đ/c Mạnh Văn Dũng - Phó Đội trưởng Đội QLTT số 8;  

15. Đ/c Lê Văn Tin - Phó Đội trưởng Đội QLTT số 10;  

Thời gian bổ nhiệm kể từ ngày 01/12/2011.

                                                                                                                      Nguyễn Thị Sao  

                                                                                                                       Văn phòng Sở