Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Chỉ thị về tổ chức thực hiện công tác đăng ký doanh nghiệp.

11/25/2011 5:04:06 PM
UBND tỉnh Phú Yên vừa ban hành Chỉ thị về tổ chức thực hiện công tác đăng ký doanh nghiệp theo Nghị định số 43/2010/NĐ-CP của Chính phủ.

            Để tạo sự chuyển biến tích cực trong việc cải thiện môi trường đầu tư – kinh doanh của tỉnh và để công tác Đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đi vào nề nếp, đạt hiệu quả hơn, ngày 21/11/2011, UBND tỉnh đã ra Chỉ thị số 26/2011/CT-UBND về tổ chức thực hiện công tác Đăng ký doanh nghiệp theo Nghị định số 43/2010/NĐ-CP của Chính phủ.

            Theo nội dung của Chỉ thị, Sở Kế hoạch và Đầu tư bảo đảm thời hạn cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; phối hợp với Cục Thuế tỉnh, Cục Quản lý Đăng ký doanh nghiệp (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) xây dựng, quản lý, vận hành hệ thống thông tin Đăng ký doanh nghiệp của tỉnh trên hệ thống thông tin Đăng ký doanh nghiệp Quốc gia; tăng cường thanh tra, kiểm tra sau khi cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp để kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật và xử lý theo quy định; định kỳ 01 lần/năm tổ chức Hội nghị Đối thoại doanh nghiệp và nhà đầu tư với UBND tỉnh để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư; hướng dẫn cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện, thị xã, thành phố về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký hộ kinh doanh và đề nghị các hộ kinh doanh chuyển sang hình thức doanh nghiệp nếu sử dụng thường xuyên hơn 10 lao động. Đối với Cục thuế tỉnh, có trách nhiệm xử lý và thông báo mã số doanh nghiệp trong thời hạn tối đa 02 ngày sau khi nhận được nhận được dữ liệu từ phòng Đăng ký kinh doanh – Sở KH&ĐT; tăng cường công tác kiểm tra việc đăng ký kê khai thuế và xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật. Về phần UBND huyện, thị xã, thành phố bảo đảm thời hạn cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh trong 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; xây dựng, quản lý, vận hành hệ thống thông tin về hộ kinh doanh hoạt động trên phạm vi địa bàn... Tổ chức, cá nhân có nghĩa vụ thực hiện đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh theo đúng quy định; hoạt động kinh doanh theo đúng ngành, nghề đã ghi trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hộ kinh doanh; bảo đảm điều kiện kinh doanh theo quy định khi kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.

Chỉ thị này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.

                                                                                                       Nguyễn Quang Huy

                                                                                                          Phòng KH-TC