Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Biểu thuế Việt Nam - Hàn Quốc (giai đoạn 2015 - 2018)

6/13/2016 5:35:17 PM
Thông tư số 201/2015/TT-BTC ngày 16/12/2015 của Bộ Tài chính ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc giai đoạn 2015 - 2018.

 

Chi tiết xem tại đây.