Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Công ty Israel cần nhập khẩu đồ dùng nhà ăn làm từ mây tre nứa.

11/15/2019 3:11:11 PM
Công ty Israel cần nhập khẩu các loại đồ dùng nhà ăn sử dụng 1 lần của Việt Nam làm từ tre, nứa, mây...

 

 

Công ty Israel dưới đây có nhu cầu nhập khẩu các loại đồ dùng nhà ăn sử dụng 1 lần làm từ tre, nứa, mây (biodegradable cutlery such as plates, forks, knives, spoons made from bamboo, sugarcane or corn starch....)... và cần tìm nhà sản xuất, xuất khẩu của Việt Nam.

Zohar Zah Import and Marketing (2012) Ltd.

Contact person: Mr. David, Manager

Tel: + 972 9 7494914

Fax: + 972 9 7492702

Email: zz2012ltd@gmail.com

Doanh nghiệp Việt Nam quan tâm, đề nghị liên hệ, chào hàng với khách và cho khách biết lấy thông tin từ Thương vụ Việt Nam tại Israel giới thiệu, đồng thời gửi emaill cc cho Thương vụ biết.

 

Thương vụ Việt Nam tại Israel