Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Hưởng ứng Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Phú Yên năm 2020

5/22/2020 3:39:46 PM
Thực hiện Kế hoạch số 139-KH/TU ngày 23/4/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Phú Yên năm 2020, phát động hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ V - năm 2020, Sở Công Thương phát động đến công chức, viên chức, người lao động hưởng ứng tham gia viết bài dự thi.

 Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Phú Yên năm 2020 là giải thưởng báo chí cấp tỉnh, do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức để trao tặng cho các tác giả (nhóm tác giả), tác phẩm báo chí xuất sắc viết về công tác xây dựng Đảng tại tỉnh Phú Yên trên các mặt: Chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức, thuộc các lĩnh vực công tác tổ chức, tuyên giáo, kiểm tra, dân vận, đối ngoại, phòng, chống tham nhũng... được đăng, phát trên các loại hình báo chí do Bộ Văn hóa - Thông tin trước đây và Bộ Thông tin - Truyền thông hiện nay cấp phép.

Mục đích của Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Phú Yên năm 2020 là tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của công tác xây dựng Đảng; nâng cao nhận thức của cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí hoạt động trên địa bàn tỉnh và thu hút sự quan tâm của toàn xã hội trong việc viết các tác phẩm về công tác xây dựng Đảng.

Thông qua việc tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Phú Yên năm 2020, phát động hưởng ứng tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ V - năm 2020 góp phần tuyên truyền công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tích cực đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”; phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; phát hiện, phòng ngừa, đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng trong công tác tổ chức - cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, góp phần bảo vệ đường lối và tổ chức của Đảng, bảo vệ cán bộ, đảng viên. Đồng thời, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong tỉnh ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Tỉnh để công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngày càng đi vào thực chất hơn, trở thành hành động cụ thể, thiết thực, thường xuyên và tự giác trong mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Hồ sơ tham dự Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Phú Yên năm 2020 có thể nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện về Cơ quan thường trực Giải chậm nhất vào ngày 30/9/2020 (theo dấu bưu điện). Địa chỉ nhận tác phẩm: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, số 02 Nguyễn Hữu Thọ, phường 9, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

Điện thoại: (0257) 3.828.048 - (0257) 3.810.664.

Email: phongtuyentruyenbtgpy@gmail.com.

Đối với hồ sơ gửi qua đường bưu điện, ngoài phong bì ghi rõ: Hồ sơ tham dự Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Phú Yên. Ban tổ chức Giải không chịu trách nhiệm nếu hồ sơ tham dự giải bị thất lạc hoặc hư hỏng do lỗi của bưu điện.

Xem chi tiết Thể lệ Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Phú Yên năm 2020 tại đây

Phùng Nguyệt