Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Công đoàn cơ sở Sở Công Thương hưởng ứng sự kiện “Tuần lễ Áo dài”.

3/5/2020 2:36:44 PM
Hưởng ứng phát động của Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Yên về việc vận động nữ CNVCLĐ mặc áo dài trong “Tuần lễ Áo dài” từ ngày 2/3-8/3/2020.

        “Tuần lễ Áo dài” là hoạt động mang ý nghĩa to lớn nhằm khẳng định và tôn vinh giá trị của Áo dài trong đời sống xã hội, khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm giữ gìn và phát huy di sản văn hóa Việt Nam trong mỗi phụ nữ, người dân, hướng tới đề xuất công nhận áo dài là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, tiến tới đề xuất UNESCO công nhận Áo dài là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Hưởng ứng phát động của Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Yên về việc vận động nữ CNVCLĐ mặc áo dài trong “Tuần lễ Áo dài” từ ngày 2/3-8/3/2020. Ngày 2/3/2020, Công đoàn cơ sở Sở Công Thương đã phát động chương trình “Tuần lễ Áo dài”, ngay từ đầu giờ sáng thứ 2, toàn thể nữ cán bộ công chức, viên chức, người lao động Sở Công Thương đã mặc áo dài để tiến hành nghi thức chào cờ đầu tuần, đồng thời các chị em mặc áo dài trong suốt ngày làm việc như một trang phục công sở truyền thống.

               Tập thể nữ CBCCVC-NLĐ Sở Công Thương hưởng ứng "Tuần lễ Áo dài".
 

Phùng Thị Nguyệt