Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Hoạt động hưởng ứng “Ngày thứ bảy tình nguyện – Ngày chủ nhật xanh” năm 2016.

12/31/2015 8:10:44 AM
Thực hiện Kế hoạch số 205-KH/TĐTN-TNNTCNĐT, ngày 09/12/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Phú Yên và Công văn số 292-CV/ĐTN ngày 21/12/2015 của BCH Đoàn khối các cơ quan tỉnh V/v ra quân “Ngày thứ bảy tình nguyện – Ngày chủ nhật xanh” năm 2016. Sáng thứ 7, ngày 26/12/2015 Chi Đoàn thanh niên Sở Công Thương đã tổ chức ra quân dọn vệ sinh, tôn tạo cảnh quan cây xanh tại trụ sở cơ quan.

Đây là hoạt động ý nghĩa góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của đoàn thanh niên trong việc bảo vệ môi trường, nâng cao sức khỏe cho cộng đồng đồng thời góp phần xây dựng môi trường xanh – sạch – đẹp.

            Một số hình ảnh của hoạt động:

 Anh Tuấn