Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Chiến lược ngành Công Thương

8/16/2011 3:11:23 PM
Chiến lược phát triển xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ tỉnh Phú Yên đến 2020

Quyết định 667/QĐ-UBND ngày 19/4/2011 V/v Phê duyệt dự án Chiến lược phát triển xuất khẩu hàng hoá và dịch vụ trên địa bàn tỉnh Phú Yên đến năm 2020.