Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Hạ tầng thương mại tỉnh Phú Yên

9/30/2011 2:30:39 PM
Hạ tầng thương mại tỉnh Phú Yên

          SIÊU THỊ CO.OP MART TUY HÒA

          Địa chỉ : Ô phố B8 Khu dân dụng Duy Tân, TP Tuy Hòa

          Điện thoại : 057.3818161

          Đơn vị quản lý : Cty TNHH Thương mại Dịch vụ Sài Gòn- Phú Yên

          Diện tích kinh doanh:   3.325 m2

             Danh mục hàng hóa  :   từ 15.000 tên hàng trở lên

 
             SIÊU THỊ THUẬN THANH

          Địa chỉ : 02 Hải Dương, TP Tuy Hòa

          Điện thoại : 057.3827788

          Đơn vị quản lý : Cty CP Thuận Thảo

          Diện tích kinh doanh:   1.150 m2

          Danh mục hàng hóa  :   từ 5.000 tên hàng trở lên

 

             CHỢ TUY HÒA

          Địa chỉ : Phường 4, TP Tuy Hòa

          Điện thoại : 057.3824545

             Đơn vị quản lý : Ban quản lý chợ Tuy Hòa 

          Diện tích xây dựng:  30.096 m

             Số điểm kinh doanh :   1.600

 
          CHỢ ĐẦU MỐI NÔNG SẢN EALY

          Địa chỉ : xã Ealy, huyện Sông Hinh

             Đơn vị quản lý : DNTN Phú Quyến  

          Diện tích xây dựng   :   2.500 m2

          Số điểm kinh doanh :   130  

        

             CHỢ THỊ XÃ SÔNG CẦU

          Địa chỉ : Phường Xuân Phú, Thị xã Sông Cầu

          Điện thoại : 057.3691939

             Đơn vị quản lý : Ban quản lý chợ thị xã Sông Cầu   

          Diện tích xây dựng   :   1.770 m2

          Số điểm kinh doanh :   250 

 

             CHỢ CHÍ THẠNH

          Địa chỉ : Khu phố Chí Thạnh, thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An

          Điện thoại : 057.3865480

             Đơn vị quản lý : Ban quản lý chợ Chí Thạnh  

          Diện tích xây dựng   :   2.897 m2

          Số điểm kinh doanh :   230

 

               CHỢ LA HAI

            Địa chỉ : Khu phố Long Châu, thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân

            Điện thoại : 057.3872728

               Đơn vị quản lý : Ban quản lý chợ La Hai     

           Diện tích xây dựng   :   1.992 m2

           Số điểm kinh doanh :   233

 

              CHỢ SƠN HÒA

           Địa chỉ : Khu phố Trung Hòa, thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa

              Đơn vị quản lý : Ban quản lý chợ Sơn Hòa  

           Diện tích xây dựng   :   2.790 m2

           Số điểm kinh doanh :   233

 

              CHỢ SÔNG HINH

           Địa chỉ : thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh

           Điện thoại : 057.3858468

              Đơn vị quản lý : Ban quản lý chợ Sông Hinh  

           Diện tích xây dựng   :   1.632 m2

           Số điểm kinh doanh :   182

 

             CHỢ PHÚ LÂM

          Địa chỉ : Phường Phú Lâm, TP Tuy Hòa

             Đơn vị quản lý : UBND phường Phú Lâm, TP Tuy Hòa  

          Diện tích xây dựng   :   3.278 m2

          Số điểm kinh doanh :   194

 

              CHỢ TÂN HIỆP

Địa chỉ : Phường 2, TP Tuy Hòa

               Đơn vị quản lý : UBND phường 2, TP Tuy Hòa 

               Diện tích xây dựng   :   1.400 m2

          Số điểm kinh doanh :   180

 

               CHỢ PHÚ HIỆP

Địa chỉ : Thôn Phú Hiệp, xã Hòa Hiệp Trung, huyện Đông Hòa

                Đơn vị quản lý : Ban quản lý chợ Phú Hiệp 

            Diện tích xây dựng   :   1.667 m2

            Số điểm kinh doanh :   190

 

                KHO XĂNG DẦU VŨNG RÔ

            Địa chỉ : Thôn Vũng Rô, xã Hòa Xuân Nam, huyện Đông Hòa

            Điện thoại : 057.3511536

               Đơn vị quản lý : Cty CP Vật tư tổng hợp Phú Yên   

               Diện tích xây dựng  : 3.798  m2

            Trữ lượng : 14.500 m3

 

KHO XĂNG DẦU BÌNH KIẾN  

            Địa chỉ : Thôn Phú Vang, xã Bình Kiến, TP Tuy Hòa

            Điện thoại : 057.2212024

            Đơn vị quản lý : Chi nhánh xăng dầu Phú Yên

               Diện tích xây dựng  : 1.527 m2

           Trữ lượng : 430 m3

 

                KHO KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG VŨNG RÔ

           Địa chỉ : Thôn Vũng Rô, xã Hòa Xuân Nam, huyện Đông Hòa

           Điện thoại : 057.3511658

              Đơn vị quản lý : Cty CP Dầu khí Sài Gòn- Phú Yên    

          Diện tích xây dựng  : 2.430 m2

          Trữ lượng : 800 tấn