Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Cụm Công nghiệp tỉnh Phú Yên

10/19/2011 7:34:46 PM
Cụm Công nghiệp tỉnh Phú Yên

Theo Quy hoạch phát triển mạng lưới Cụm Công nghiệp tỉnh Phú Yên đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2382/2005/QĐ-UBND ngày 21/10/2005 thì tỉnh Phú Yên sẽ hình thành 24 Cụm công nghiệp với tổng diện tích 154 ha (có khả năng mở rộng lên 300 ha) và được phân bố ở cả 9 huyện, thị xã, thành phố. Trong đó:

          - Huyện Tây Hoà           có 3 cụm với tổng diện tích     17 ha.

          - Huyện Đông Hoà        có 2 cụm với tổng diện tích     14 ha.

          - Huyện Sông Hinh        có 3 cụm với tổng diện tích     30 ha.

          - Huyện Sơn Hoà           có 2 cụm với tổng diện tích     13 ha.

          - Huyện Đồng Xuân       có 3 cụm với tổng diện tích     14 ha.

          - Huyện Tuy An             có 3 cụm với tổng diện tích     20 ha.

          - Huyện Phú Hoà           có 5 cụm với tổng diện tích     25 ha.

          - TX. Sông Cầu              có 2 cụm với tổng diện tích     13 ha.

          - TP. Tuy Hoà                có 2 cụm với tổng diện tích     08 ha.

          Tất cả các Cụm công nghiệp được lựa chọn đều có những ưu điểm cơ bản như sau:

          - Bảo đảm mối quan hệ hợp lý giữa các khu, cụm công nghiệp và các khu chức năng khác trong cơ cấu quy hoạch chung thống nhất của Tỉnh.

          - Tận dụng các điều kiện tự nhiên, cơ sở hạ tầng sẵn có của khu vực như địa chất, địa hình khu vực dễ thoát nước, gần nguồn vật liệu san lấp, có sẵn hệ thống giao thông, điện...

          - Cách xa khu dân cư vừa phải, thuận lợi trong việc đi lại, dễ thu hút lực lượng lao động, gần hoặc thuận tiện cho việc cung ứng nguyên liệu sản xuất. Khi cụm công nghiệp hình thành và phát huy tác dụng không gây xáo trộn lớn về các mặt: đất đai, phân bố dân cư, môi trường và hệ sinh thái của khu vực.

          - Không làm tăng các chi phí thông thường như đền bù, di dời vật kiến trúc... mà tận dụng đất đai hợp lý, sử dụng tiết kiệm quỹ đất hiện có và có dự kiến quỹ đất dự trữ để đầu tư mở rộng trong tương lai.

Trên cơ sở đó Tỉnh đã xác định danh mục các Cụm công nghiệp được ưu tiên đầu tư giai đoạn 2006-2010 và hiện nay các Cụm  công nghiệp này đã được UBND tỉnh cho phép lập dự án đầu tư, cụ thể như sau:

1.     CỤM CÔNG NGHIỆP HÒA AN

Cụm Công nghiệp Hòa An được UBND tỉnh cho phép đầu tư tại Quyết định số: 701/QĐ-UB ngày 24/03/2004.

-   Vị trí: Km số 4, Quốc 25 thuộc thôn Phú Ân, xã Hòa An, huyện Phú Hòa.

-   Quy mô diện tích: 6,8 ha, được giới hạn như sau:

+ Đông giáp: Ruộng lúa

+ Tây giáp: Quốc lộ 25 và khu dân cư.

+ Nam giáp: Ruộng lúa

+ Bắc giáp: Ruộng lúa

- Tổng kinh phí đầu tư: 6.284 triệu đồng. Trong đó: Ngân sách: 3.000 triệu đồng và huy động từ các nguồn khác: 3.284 triệu đồng.

- Đầu tư hạ tầng: Đã cơ bản đầu tư hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng và với tổng kinh phí là 5.549,3 triệu đồng.

- Thu hút và kết quả đầu tư: đã có 15 dự án được ký hợp đồng cho thuê đất với tổng diện tích là 3,95 ha, tổng vốn thực hiện đầu tư 54/64 tỷ đồng (Trong đó: 9/14 DN đã đi vào hoạt động, giải quyết việc làm cho 365 lao động và nộp ngân sách 683 triệu đồng).

2.     CỤM CÔNG NGHIỆP TAM GIANG - TUY AN

Cụm công nghiệp Tam Giang được UBND tỉnh cho phép đầu tư tại Quyết định số: 732/QĐ-UB ngày 29/03/2004.

- Vị trí: Thôn Hòa Lương, xã An Cư, huyện Tuy An

-   Quy mô diện tích: 10,4 ha (giai đoạn 1 là 6,4 ha), được giới hạn như sau:

+ Đông giáp: Khu dân cư Thôn Hoà Lương, xã An Cư

+ Tây giáp: Ruộng lúa

+ Nam giáp: QL1A

+ Bắc giáp: Sông Hà Yến và đường sắt Bắc - Nam

- Tổng kinh phí đầu tư: 6.374 triệu đồng. Ngân sách 3.000 triệu đồng và huy động từ các nguồn khác 3.374 triệu đồng.

- Đầu tư hạ tầng: Đã hoàn chỉnh các hạng mục hạ tầng cơ bản để đáp ứng nhu cầu quỹ đất cho các doanh nghiệp triển khai đầu tư nhà xưởng. Tổng kinh phí đã thực hiện là 3.663 triệu đồng.

- Thu hút và kết quả đầu tư: có 2/2 DN đi vào hoạt động với diện tích đất thuê: 3,3 ha, tỷ lệ lắp đầy 51,4%, tổng vốn thực hiện đầu tư: 16,52/16,52 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 958 lao động và nộp ngân sách 15,2 tỷ đồng. 

3. CỤM CÔNG NGHIỆP BA BẢN - SƠN HÒA

Cụm công nghiệp Ba Bản – Sơn Hòa được UBND tỉnh cho phép đầu tư tại Quyết định số 1685/QĐ-UB ngày 28/07/2005.

- Vị trí: Thôn Ba Bản, xã Sơn Hà.

- Quy mô diện tích: dự kiến 7 ha, được giới hạn như sau:

+ Đông giáp: Cty TNHH SX đá Granite Phú Yên

+ Tây giáp: Đường 24/3

+ Nam giáp: Đất sản xuất nông nghiệp

+ Bắc giáp: Quốc lộ 25

- Tổng kinh phí đầu tư 7.704 triệu đồng (Ngân sách hỗ trợ: 3.000 triệu đồng, huy động từ các nguồn khác: 4.704 triệu đồng).

- Đầu tư hạ tầng: Đã đầu tư hạ tầng đường nội bộ và đã giải ngân: 1.245 triệu đồng.

- Thu hút đầu tư: đã có 04 dự án được ký hợp đồng cho thuê đất với tổng diện tích là 3,2 ha, đạt tỷ lệ lắp đầy là 70,07%. Tổng vốn thực hiện là 20,7/55,5 tỷ đồng. Trong đó, có 01 doanh nghiệp đã đưa vào hoạt động, các doanh nghiệp còn lại đang triển khai đầu tư xây dựng nhà xưởng, lắp đặt máy móc thiết bị. 

4.     CỤM CÔNG NGHIỆP THỊ XÃ SÔNG CẦU

 

Cụm công nghiệp Thị xã Sông Cầu được UBND tỉnh cho phép đầu tư theo Quyết định số: 642/QĐ-UB ngày 21/04/2005

-   Vị trí: Thôn Long Bình, Phường Xuân Phú, TX. Sông Cầu.

-   Quy mô diện tích: 7,02 ha, được giới hạn như sau:

+ Đông giáp:  Suối Ông Đức.

+ Tây giáp: Núi Ông Định.

+ Nam giáp: Ruộng lúa 1 vụ.

+ Bắc giáp: Đường mòn.

- Tổng vốn đầu tư 11.264 triệu đồng. Trong đó, Ngân sách  3.000 triệu đồng và huy động từ các nguồn khác: 8.264 triệu đồng.

- Đầu tư hạ tầng: San lấp mặt bằng 2 ha và hoàn thành hạng mục đường nội bộ từ đường ĐT 644 đến cổng cụm công nghiệp, mặt đường láng nhựa. Đã giải ngân: 1.615 triệu đồng.

- Thu hút đầu tư: Chưa có nhà đầu tư đăng ký.

5.     CỤM CÔNG NGHIỆP THỊ TRẤN HAI RIÊNG - SÔNG HINH

 

Cụm công nghiệp Thị trấn Hai Riêng được UBND tỉnh cho phép đầu tư theo Quyết định số: 4331/QĐ-UB ngày 17/12/2004.

-   Vị trí: Thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh.

-   Quy mô diện tích: 7,52 ha, được giới hạn như sau:

+ Đông giáp: Công ty CP tinh bột sắn FOCOCEV

+ Tây giáp:  Đất sản xuất nông nghiệp.

+ Nam giáp: QL 29

+ Bắc giáp: Đất sản xuất nông nghiệp.

- Tổng kinh phí đầu tư: 7.363 triệu đồng (Ngân sách: 3.000 triệu đồng, huy động từ các nguồn khác: 4.363 triệu đồng)

  - Đầu tư hạ tầng: Cơ bản hoàn thành các hạng mục san nền và xây dựng cổng tường rào với tổng kinh phí xây dựng là: 468 triệu đồng.

  - Thu hút đầu tư: Chưa có nhà đầu tư đăng ký

Hiện nay, Quy hoạch phát triển mạng lưới Cụm công nghiệp tỉnh Phú Yên đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 đã chính thức thực hiện hơn 5 năm. Vì vậy, nhiều nội dung của quy hoạch không còn phù hợp với tình hình thực tế do một số cụm công nghiệp được quy hoạch nằm trên diện tích đất lúa sản xuất 2 vụ hoặc đã được cấp có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng..., một số vấn đề mới phát sinh nhưng khi lập quy hoạch chưa dự báo được để đưa vào nghiên cứu.

Xuất phát từ tình hình trên, UBND Tỉnh Phú Yên đã có Thông báo số 370/TB-UBND ngày 01/6/2011 cho phép Sở Công Thương lập Quy hoạch mạng lưới cụm công nghiệp tỉnh Phú Yên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 để khắc phục những bất cập nêu trên. Trên cơ sở đó Quy hoạch mới cụm công nghiệp tỉnh Phú Yên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 nhằm đáp ứng nhu cầu về mặt bằng cho các nhà đầu tư thực hiện đầu tư vào sản xuất CN-TTCN theo đúng định hướng; đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế xã hội và góp phần đẩy nhanh tiến trình CNH - HĐH của địa phương.

Đến nay, Sở Công Thương đã khảo sát thực tế các cụm công nghiệp dự kiến để đưa vào Quy hoạch mạng lưới cụm công nghiệp tỉnh Phú Yên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, cụ thể danh mục các cụm công nghiệp được phân bố ở các huyện, thị xã, thành phố, xem chi tiết ở bảng tổng hợp dưới đây:

(Bảng tổng hợp các CCN dự kiến quy hoạch đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trên đia bàn tỉnh)