Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Phú Yên tập huấn và vận động hưởng ứng sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong hộ gia đình năm 2013.

9/12/2013 11:02:01 AM
Trung tâm Tư vấn Công nghiệp &Tiết kiệm năng lượng Phú Yên đã phối hợp cùng Hội liên hiệp Phụ Nữ tỉnh mở các lớp tập huấn và vận động hưởng ứng sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong hộ gia đình năm 2013 cho các huyện Đông Hòa, Phú Hòa và Thị xã Sông Cầu.
           Theo số liệu của công ty Điện lực Phú Yên, đối tượng hộ gia đình tiêu thụ 48% điện năng của toàn tỉnh. Do vậy, việc giúp từng hộ gia đình sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả sẽ góp phần đáng kể giảm lượng điện tiêu thụ của tỉnh, từ đó giảm áp lực cũng như tình hình căng thẳng do thiếu điện, nhất là vào mùa khô.

Thực hiện Chỉ thị số 171/CT-TTg ngày 26/1/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện trên cả nước nói chung và Kế hoạch liên tịch số 32/KHLT-SCT-HLHPN ngày 23/7/2013 giữa Sở Công Thương và Hội LHPN tỉnh Phú Yên về việc Tổ chức các hoạt động tuyên truyền sử dụng tiết kiệm năng lượng hộ gia đình năm 2013-2015. Trung tâm Tư vấn Công nghiệp &Tiết kiệm năng lượng Phú Yênđãtriển khai nhiều hoạt động tuyên truyền về tiết kiệm điện cho nhiều đối tượng trên địa bàn tỉnh. Trong đó, cuộc vận động hộ gia đình tiết kiệm năng lượng năm 2013 được xem là một trong những hoạt động có ý nghĩa và mang lại nhiều lợi ích thiết thực. Vừa qua, vào ngày 3,4,6/9/2013Trung tâm Tư vấn Công nghiệp &Tiết kiệm năng lượng Phú Yên đã phối hợp cùng Hội liên hiệp Phụ Nữ tỉnhtiếp tục mở các lớp tập huấn và vận động hưởng ứng sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong hộ gia đình năm 2013 cho các cán bộ tuyên truyền viên nòng cốt của Hội LHPN các huyện Đông Hòa, Phú Hòa và Thị xã Sông Cầu với số lượng gần 200 cán bộ.

Sắp tới, Trung tâm Tư vấn Công nghiệp &Tiết kiệm năng lượng Phú Yênsẽ tiếp tục phối hợp Hội LHPN tỉnh Phú Yên tổ chức các lớp tập huấn và vận động hưởng ứng sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong hộ gia đình cho các địa phương còn lại trên địa bàn tỉnh và trong tháng 9/2013 này, sẽ tổ chức truyền thông và tập huấn với số lượng dự kiến 10 nhóm với tổng số hộ 500 hộ gia đình cho 9 phường và 1 xã trên địa bàn thành phố Tuy Hòa về các giải pháp sử dụng năng lượng tiếtkiệm và hiệu quả trong hộ gia đình./.

                                                                                                                 Trọng Huy