Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Hội Nghị tập huấn và vận động hưởng ứng sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong hộ gia đình năm 2013.

8/21/2013 4:25:32 PM
Trung tâm tư vấn công nghiệp và tiết kiệm năng lượng (TT TVCN & TKNL) thuộc Sở Công Thương Phú Yên đã tổ chức Hội nghị tập huấn sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong hộ gia đình cho gần 70 cán bộ hội LHPN các cấp của TP. Tuy Hoà, huyện Phú Hoà

 Thực hiện Kế hoạch liên tịch số 32/KHLT-SCT-HLHPN ngày 23/7/2013 giữa Sở Công Thương và Hội LHPN tỉnh Phú Yên về việc Tổ chức các hoạt động tuyên truyền sử dụng tiết kiệm năng lượng hộ gia đình năm 2013-2015. Ngày 13/8/2013 Trung tâm TVCN&TKNL đã tổ chức Hội nghị tập huấn và vận động hưởng ứng sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong hộ gia đình năm 2013. Với mục tiêu nhằm giúp cho cán bộ, hội viên phụ nữ nắm được các quy định và giải pháp sử dụng năng lượng hiệu quả và tiết kiệm, hình thành thói quen tốt nhằm giảm chi phí tiêu dùng trong mỗi gia đình; Hội nghị đã phổ biến các chính sách của nhà nước quy định về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, đồng thời phát động mạnh mẽ các thông điệp về tiết kiệm năng lượng cũng như đưa ra các giải pháp cụ thể cho từng thiết bị sử dụng năng lượng trong hộ gia đình cho các tuyên truyền viên nòng cốt là gần 70 Cán bộ Hội LHPN TP. Tuy Hoà, huyện Phú Hoà. Sau Hội nghị các cán bộ Hội này sẽ tiếp tục tuyên truyền sâu rộng về Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đến các hội viên phụ nữ trên địa bàn để tạo sự lan tỏa về phong trào sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong từng hộ gia đình.

Theo kế hoạch liên tịch số 32/KHLT-SCT-HLHPN ngày 23/7/2013 giữa Sở Công Thương và Hội LHPN tỉnh Phú Yên về việc Tổ chức các hoạt động tuyên truyền sử dụng tiết kiệm năng lượng hộ gia đình năm 2013-2015; Trung tâm TVCN&TKNL - Sở Công Thương sẽ tiếp tục phối hợp Hội LHPN tỉnh, tổ chức tập huấn và tuyên truyền sâu rộng đến tất cả các cán bộ hội của các huyện, thị xã còn lại. Để thực hiện cho công tác tuyên truyền và vận động có hiệu quả, Trung tâm đã in ấn 1.000 tờ rơi, túi xách đựng tài liệu tuyên truyền về tiết kiệm điện hộ gia đình; 500 cuốn cẩm nang sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho các thiết bị thông dụng trong hộ gia đình và gần 500 bóng đèn compac tiết kiệm điện có dán nhãn tiết kiệm điện tặng cho các hội viên tham dự hội nghị.

 Một số hình ảnh của Hội nghị

Đ/c Đào Tấn Cam - Giám đốc Sở Công Thương phát biểu khai mạc Hội nghị

Quang cảnh Hội nghị

                                                                                                                   Trọng Huy