Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Mời tham dự khóa tập huấn về "Chính sách và giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả"

7/26/2013 8:18:30 AM
Ngày 30/7/2013, Sở Công Thương Phú Yên tổ chức khóa tập huấn về chính sách và giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Kính mời lãnh đạo các doanh nghiệp, cán bộ quản lý sản xuất và các cơ quan liên quan tham dự khóa tập huấn.

 Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Sở Công thương Phú Yên tổ chức Khóa tập huấn về "Chính sách và giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả" nhằm giúp các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh tiết giảm chi phí sản xuất, nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm và góp phần bảo vệ môi trường.

          - Đối tượng tham gia: Lãnh đạo các doanh nghiệp, các cán bộ quản lý sản xuất và các cơ quan liên quan.

          - Thời gian tập huấn: 1 buổi, từ 7h30 - 12h00 ngày 30/7/2013.

          - Địa điểm: Hội trường Sở Công thương Phú Yên, 78-80 Lê Duẩn, phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

          - Nội dung tập huấn:

                    + Phổ biến các chính sách, quy định về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

                    + Quản lý năng lượng và các giải pháp kỹ thuật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong nhà máy sản xuất của doanh nghiệp.

          - Kinh phí: Miễn phí


Chương trình khóa tập huấn

 

                    

Thời gian

Nội dung

Thực hiện

7:30-7:45

Đăng ký đại biểu

TT tư vấn công nghiệp và tiết kiệm năng lượng

7:45-7:50

Giới thiệu đại biểu và nội dung tập huấn

7:50-8:00

Phát biểu khai mạc

LĐ Sở Công thương PY

8:00-9:30

Giới thiệu các chính sách quy định về lĩnh vực tiết kiệm năng lượng

ĐD Phòng Quản lý năng lượng Sở Công Thương Phú Yên

9:30-9:45

Giải lao

 

9:45-11.30

Quản lý năng lượng, một số giải pháp kỹ thuật sử dụng năng lượng hiệu quả trong doanh nghiệp.

ThS. Cao Duy Hoàng ĐH Bách khoa TP Hồ Chí Minh

11:30-11:50

Thảo luận

 

11:50-12:00

Bế mạc đợt tập huấn

LĐ Sở Công thương PY

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Kính mời lãnh đạo các doanh nghiệp và các cơ quan liên quan tham dự khóa tập huấn nêu trên.

          Xin vui lòng đăng ký trước ngày 27/7/2013 (theo mẫu đính kèm)

                                                                                         Công Thế