Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Khóa tập huấn Sản xuất sạch hơn và Quản lý chất thải cho Doanh nghiệp

7/4/2013 4:41:14 PM
Tổ chức khóa tập huấn Sản xuất sạch hơn và Quản lý chất thải cho Doanh nghiệp

                Sáng ngày 03/7/2013 tại khách sạn Hùng Vương, Sở Công thương Phú Yên cùng phối hợp với Văn phòng doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững - Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức khóa tập huấn "Sản xuất sạch hơn và Quản lý chất thải cho Doanh nghiệp". Tham gia khóa tập huấn có 36 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất.

          Mục đích khóa tập huấn nhằm giới thiệu cách tiếp cận, áp dụng kỹ thuật sản xuất sạch hơn và quản lý chất thải vào trong thực tiễn sản xuất kinh doanh, qua đó giúp doanh nghiệp chủ động ứng phó, ngăn ngừa và nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên, năng lượng, cắt giảm chi phí nhờ giảm thiểu tổn thất, tăng cường tuần hoàn và tái sử dụng nguyên nhiên liệu trong quá trình sản xuất, góp phần cải thiện môi trường làm việc, giảm tải lượng dòng thải và đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường.

          Mục tiêu của khóa tập huấn là nâng cao nhận thức về sản xuất sạch hơn và quản lý chất thải, hiểu được ý nghĩa của sản xuất  sạch hơn và hướng tới áp dụng sản xuất sạch hơn trong doanh  nghiệp.

                                                                                                              Công Thế