Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Thực hiện kiểm toán năng lượng tại Nhà máy chế biến thủy sản Phú Yên thuộc công ty TNHH MTV thủy sản Phú Yên.

1/11/2012 9:32:13 AM
Thực hiện kiểm toán năng lượng tại Nhà máy chế biến thủy sản Phú Yên nhằm phân tích và nhận diện các biện pháp TKNL.

         Nhà máy chế biến thủy sản Phú Yên thuộc Công ty TNHH MTV thủy sản Phú Yên nằm tại khu công nghiệp Hòa Hiệp, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên. Sản phẩm chính của Công ty là thủy sản đông lạnh xuất khẩu.Công ty quyết tâm giảm chi phí năng lượng để giảm chi phí sản xuất, tăng khả năng cạnh tranh. Trung tâm tư vấn công nghiệp và tiết kiệm năng lượng Phú Yên đã tiến hành thực hiện kiểm toán năng lượng tại nhà máy chế biến thủy sản Phú Yên. Mục tiêu là tìm ra các cơ hội tiết kiệm năng lượng, xây dựng các giải pháp sử dụng năng lượng hiệu quả hơn tại nhà máy.

 Sau khi khảo sát, thu thập và phân tích dữ liệu trung tâm đã nhận diện được các cơ hội tiết kiệm năng lượng như quản lý điện tiêu thụ, nước tiêu thụ hàng năm nhà máy có khả năng tiết kiệm 87.568 kwh điện và 1.144 m3 nước. Đối với hệ thống lạnh công nghiệp hàng năm khả năng tiết kiệm 75.992 kwh điện. Với hệ thống chiếu sáng thay bóng đèn tiết kiệm hơn khả năng tiết kiệm hàng năm 41.554 kwh điện. Với hệ thống lò hơi bọc cách nhiệt đường ống hơi khả năng tiết kiệm hàng năm 6 ste củi.

Tóm lại với các giải pháp trên, nếu nhà máy triển khai và thực hiện tốt thì hàng năm có thể tiết kiệm được khỏang 205.114 kWh điện, 1.144 m3 nước và 6 ste củi vơi tổng tiết kiệm khoảng 291 triệu đồng tương đương tiết kiệm 24% tổng chi phí năng lượng hàng năm và giảm 88 tấn phát thải CO2.


                                                                                                                                      Nguyễn Văn Huy Vũ  

 

                                                                                           Trung tâm tư vấn CN&TKNL