Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về hoạt động tư vấn điện lực trên địa bàn tỉnh.

11/6/2014 3:18:44 PM
Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2014 đã được Giám đốc Sở Công Thương phê duyệt, từ ngày 26/9/2014 đến ngày 08/10/2014, Thanh tra Sở đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật về hoạt động tư vấn điện lực tại các đơn vị tư vấn trên địa bàn tỉnh được Sở Công Thương cấp giấy phép hoạt động điện lực.

         Ngày 15/9/2014, Giám đốc Sở Công Thương đã ban hành Quyết định số 135/QĐ-SCT về việc thành lập Đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về hoạt động tư vấn chuyên ngành điện lực trên địa bàn tỉnh, thành phần gồm Thanh tra Sở và Phòng Quản lý năng lượng.

Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra tại 18 đơn vị có giấy phép hoạt động điện lực: Công ty TNHH tư vấn phát triển điện EDC, Công ty TNHH tư vấn thiết kế điện 3.10, Trung tâm TVCN&TKNL Phú Yên, Công ty TNHH Khánh Minh, Công ty TNHH thiết kế điện Hoàng Khoa, Công ty TNHH tư vấn thiết kế và xây dựng Dũng Thái, Công ty TNHH Long Năng, Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Ngọc Khôi, Công ty TNHH tư vấn – thiết kế Thiên Long, Công ty TNHH tư vấn thiết kế và xây dựng Đại Long, Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Gia Nguyên, Công ty TNHH tư vấn đầu tư và xây dựng Gia Phát, Công ty TNHH tư vấn thiết kế điện Trung Thuận, Công ty CP tư vấn đầu tư và xây dựng Đại Cát, Công ty CP tư vấn xây dựng Hoàng Long, Công ty TNHH Sông Ba, Công ty TNHH Hải Thanh, Công ty TNHH Bảo Khánh.

Nội dung kiểm tra tập trung vào các nội dung: chế độ báo cáo; năng lực hoạt động của công ty: số lượng chuyên gia tư vấn chính, văn phòng làm việc, máy móc, trang thiết bị,…; các công trình tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế đã thực hiện trong 02 năm 2013 và 2014; ...

Qua kiểm tra, có 03 đơn vị chấp hành đúng quy định pháp luật về trách nhiệm của đơn vị được cấp phép hoạt động điện lực, các đơn vị còn lại chấp hành chưa đúngđầy đủ các quy định như chế độ báo cáo, tình hình thay đổi nhân sự, việc duy trì các chuyên gia tư vấn chính.

Áp dụng Nghị định số 134/2013/NĐ-CP ngày 17/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Đoàn kiểm tra đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định xử phạt đối với 11 đơn vị, phạt tiền tổng cộng 33.000.000 đồng (ba mươi ba triệu đồng). Đồng thời, kiến nghị với phòng chuyên môn thu hồi 04 giấy phép hoạt động điện lực không còn thực hiện hoạt động tư vấn.

Qua đó, Đoàn kiểm tra cũng đã nhắc nhở, chấn chỉnh các đơn vị được cấp phép hoạt động điện lực phải nghiêm chỉnh thực hiện các quy định pháp luật về trách nhiệm của đơn vị được cấp giấy phép hoạt động điện lực theo Thông tư số 25/2013/TT-BCT ngày 29/10/2013 của Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và thời hạn của giấy phép hoạt động điện lực và các văn bản pháp luật khác có liên quan./.

                                                                                      Hữu Tuyên

TIN ĐÃ ĐĂNG