Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Nghị định 185/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

11/26/2013 9:38:58 AM
Ngày 15 tháng 11 năm 2013, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 185/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

 Nghị định 185/2013/NĐ-CP gồm 04 chương và 107 điều, quy định về các hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Nghị định 185/2013/NĐ-CP ra đời đã thay thế hàng loạt Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng như: Nghị định 06/2008/NĐ-CP ngày 16/01/2008 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại; Nghị định số 112/2010/NĐ-CP ngày 01/12/2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 06/2008/NĐ-CP; Nghị định số 107/2008/NĐ-CP ngày 22/9/2008 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính các hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá quá mức, đưa tin thất thiệt, buôn lậu và gian lận thương mại; Nghị định số 06/2009/NĐ-CP ngày 22/01/2009 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh rượu và thuốc lá; Nghị định số 76/2010/NĐ-CP ngày 22/01/2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 11 Nghị định số 06/2009/NĐ-CP; Nghị định số 19/2012/NĐ-CP ngày 16/3/2012 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Nghị định số 08/2013/NĐ-CP ngày 10/01/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả.

Theo đó, Nghị định 185/2013/NĐ-CP có nhiều điểm thay đổi so với các quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trước đây như: quy định riêng về xử phạt thương mại điện tử tại Mục 11 Chương II (trước đây chỉ quy định tại điều 52 Nghị định 06/2008/NĐ-CP); hành vi hoạt động kinh doanh mà không có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định thì bị phạt từ 5.000.000 – 10.000.000 đồng (trước đây bị phạt từ 300.000 – 5.000.000 đồng); hành vi kinh doanh hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu có số lượng từ 20 đến dưới 50 bao sẽ bị phạt từ 1.000.000 – 3.000.000 đồng (trước đây bị phạt từ 200.000 – 1.000.000 đồng); hành vi không đăng ký hoặc không đăng ký lại hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo quy định thì bị phạt từ 30.000.000 – 50.000.000 đồng (trước đây bị phạt từ 50.000.000 – 70.000.000 đồng); …

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2014.       

          Xem chi tiết Nghị định số 185/2013/NĐ-CP của Chính phủ tại đây./.

Hữu Tuyên

TIN ĐÃ ĐĂNG